Doc. dr Mirosław Wójcik

note /search

Wykłady z teoretycznych podstaw kształcenia

  • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach
  • Teoretyczne podstawy kształcenia
Pobrań: 1225
Wyświetleń: 8155

dr Mirosław Wójcik. Dokument ma 16 stron i porusza zagadnienia takie jak: strategia emocjonalna, Jung u Heldung, Jan Amos Korzyński, Jan Fryderyk Herbart, pedagogika, wychowanie, teoria wychowania, rozwijanie sfery intelektualnej, emocjonalno – wolicjonalnej, aksjologia, proces kształcenia, myśleni...

Możliwości stosowania elementów tradycyjnego i nowego wychowania w edu...

  • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach
  • Pojęcia i systemy pedagogiczne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3682

Referat został przygotowany na zajęcia z przedmiotu pojęcia i systemy pedagogiczne. Zajęcia prowadzone są na Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej a prowadzi je doc. dr Mirosław Wójcik. Dokument ma 4 strony i porusza zagadnienia takie jak: Johan Fridrich Herbart, tradycyjny system wychowania, ...