Diagnoza przypadków przemocy w rodzinie- pedagogika

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2765
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Diagnoza przypadków przemocy w rodzinie- pedagogika - strona 1 Diagnoza przypadków przemocy w rodzinie- pedagogika - strona 2 Diagnoza przypadków przemocy w rodzinie- pedagogika - strona 3

Fragment notatki:

9-stronicowa praca na temat diagnozowania przypadków przemocy w rodzinie. Wśród opracowanych zagadnień można znaleźć następujące zagadnienia: Rola rodziny w oddziaływaniu na dziecko
Odchylenia od normy, przemoc werbalna, przemoc niewerbalna, rodzaje przemocy wobec dziecka, przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, zaniedbanie, przejawy i skutki krzywdzenia dziecka, przemoc czynna, przemoc bierna, nadużycia seksualne, przemoc wobec żony, przemoc wobec męża, przemoc wobec osób starszych, formy przemocy, typy przemocy, sygnały świadczące o występowaniu chłodnej przemocy, trzy cykle przemocy, faza narastania napięcia, faza gwałtownej przemocy, faza miodowego miesiąca, czynniki ryzyka wystąpienia przemocy w rodzinie, cykl życia małżeńskiego, separacja, rozwód, okres ciąży, psychopatologiczne czynniki ryzyka, nadużywanie alkoholu, status zawodowy, ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie, niebieska linia, przemoc ekonomiczna, karmienie na siłę, podawanie leków, kary fizyczne, syndrom bitego męża, maltretowanie, psychika dziecka.

Diagnoza przypadków przemocy w rodzinie
Rola rodziny w oddziaływaniu na dziecko Odchylenia od normy (przemoc werbalna , niewerbalna)
Dom rodzinny spostrzegany jako środowisko miłości i opieki, bezpieczne i ciepłe miejsce domowego ogniska dla wielu ludzi jest miejscem terroru i cierpienia, zagrożenia, poniżania, rozpaczy i lęku. Coraz częściej słyszy się o przemocy dorosłych wobec dzieci, które nie czują się bezpiecznie w domu rodzinnym. Należy uzmysłowić sobie powagę problemu, jakim jest stosowanie przemocy wobec dziecka. Do przemocy dochodzi zarówno w rodzinach patologicznych jak i w rodzinach tzw. zwykłych (które nie mają nic wspólnego z patologią). Bije się za przewinienia, które miały miejsce bądź też domniemywa się ich zaistnienia. Dzieci są prześladowane, rzekomo dla ich dobra. Rodzice żądają bezgranicznego posłuszeństwa, często naruszając prawa dzieci. Mimo, iż przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszechnym to trudno jest uchwycić jej rozmiary. Dzieje się tak dlatego, że jest ukryta. Sprzyja jej bierność obywateli jak również bezsilność służb publicznych.        Przemoc jest to wyrządzanie szkody fizycznej bądź psychicznej drugiemu człowiekowi, robienie czegoś wbrew jego woli. Spotykamy się z następującymi formami przemocy: Rodzaje przemocy wobec dziecka
A.Pacewicz w opracowaniu “ O przemocy wobec dzieci” wymienia takie oto rodzaje przemocy wobec dziecka:
emocjonalna - izolowanie, odrzucanie, szantaż emocjonalny;
fizyczna - bicie, szarpanie, kopanie;
seksualna - wykorzystywanie dziecka dla zaspokojenia potrzeb seksualnych, gwałt, kazirodztwo, zmuszanie do oglądania nagości lub pornografii;
słowna - poniżanie, dokuczanie, obrzucanie obelgami;
zaniedbywanie - niezaspokajanie potrzeb życiowych i emocjonalnych dziecka, brak ciepła, czułości, uwagi.
Natomiast według J.Brągiel “ przemoc najczęściej przejawia się w czterech wymiarach:
- przemoc fizyczna,
- przemoc psychiczna,
- nadużycie seksualne,
- zaniedbywanie.”
przemoc fizyczna - najłatwiejsza do zdiagnozowania ponieważ pozostawia po sobie widoczne znaki w postaci siniaków, zadrapań, opuchlizny a nawet złamań przemoc psychiczna - jest trudna do zdiagnozowania ponieważ nie pozostawia widocznych śladów. Przemoc psychiczna to wyzywanie, krzyczenie, poniżanie, nadmierne wymagania wobec dziecka itp. zaniedbanie - jest to pozostawienie dziecka bez opieki, rodzice nie interesują się gdzie jest ich dziecko, czy ma co jeść, czy chodzi do szkoły, nie zapewniają

(…)

… z domu lub wysłania do poprawczaka (3,5%).”
Nadużycie seksualne
„ Nadużycie seksualne to wciąganie dziecka w sferę aktywności seksualnej nieadekwatnej do jego etapu rozwojowego, w sferę działań, których dziecko nie rozumie i nie jest w stanie zaakceptować i które naruszają jednocześnie normy prawne i społeczne.”
„I.Pospiszyl uważa, iż przemoc seksualna wobec dzieci to wszelkie niechciane kontakty…
… zdrowia. Sprawcami przemocy są:
w przeważającej mierze członkowie rodziny ( w 89,7%) w tym częściej dorosłe dzieci (47,3%) niż współmałżonkowie (19,3%) i inni członkowie rodziny (8,8%);
częściej mężczyźni niż kobiety. Jedynie w przypadku zaniedbania częściej czynią to kobiety;
częściej ci bliscy w rodzinie, którzy są uzależnieni od alkoholu, mają problemy ze zdrowiem psychicznym, stosowali przemoc…
… ta występuje często i jest trudna do udowodnienia, niszczy poczucie własnej wartości i godności a same ofiary często mówią, że jest bardziej raniąca niż fizyczne znęcanie się. Przemoc seksualną:
- wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań…
… wobec partnera,
silne napięcie i lęk, gdy pytamy o przemoc,
migrena i bóle głowy,
bóle szyi i bóle w okolicach lędźwiowych pleców,
itp.
Przemoc chłodna
U podstaw tego rodzaju przemocy, leży konsekwentne realizowanie przez sprawcę pewnego scenariusza przemocy, polegającego na inwazji terytorium ofiary , pogwałceniu jej dóbr i praw.
Sygnały świadczące o występowaniu chłodnej przemocy:
koncentracja…
… na wymaganiach sprawcy,
poczucie absolutnej zależności od sprawcy,
brak zdolności do zachowań niezgodnych z zasadą posłuszeństwa sprawcy,
poczucie zmęczenia,
bezsenność,
chroniczne bóle,
depresja,
lek i niepokój,
anoreksja i bulimia,
itp.
Wyróżnia się trzy cykle przemocy:
faza narastania napięcia:
- W tej fazie sprawca jest napięty i stale poirytowany. Każdy drobiazg wywołuje jego złość, z byle powodu robi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz