determinanty dochodu narodowego - wykład - ROZPORZĄDZALNE DOCHODY OSOBISTE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
determinanty dochodu narodowego - wykład - ROZPORZĄDZALNE DOCHODY OSOBISTE - strona 1 determinanty dochodu narodowego - wykład - ROZPORZĄDZALNE DOCHODY OSOBISTE - strona 2

Fragment notatki:

21. DETERMINANTY DOCHODU NARODOWEGO
PRODUKCJA POTENCJALNA - jest to wielkość produkcji, która wytworzyłaby gospodarka gdyby wszystkie czynniki produkcji zostały w pełni wykorzystane Produkcja potencjalna ma tendencje do równomiernego wzrostu w miarę zwiększenie zasobu czynników wytwórczych % gospodarce. Produkcja potencjalna zmienia się powoli Jest to produkcja, jaką można by osiągnąć gdyby wszystkie rynki w gospodarce znajdowały się w stanie równowagi.
Johna Maynarda KEYNESA Keynesistamji opowiadającymi się za interwencją państwa, które miała utrzymać produkcje na poziomie zbliżonym do potencjalnego.
Miltion Friedman
AD - popyt globalny C popyt konsumpcyjny I popyt inwestycyjny
Otrzymujemy;
AD=C+I
ROZPORZĄDZALNE DOCHODY OSOBISTE - są to dochody, jakie gospodarstwa domowe otrzymują od przedsiębiorstw, powiększone o wpłaty transferowe otrzymywane od państwa i zmniejszone o podatki bezpośrednie płacone państwu. Są to inaczej dochody, jakie gospodarstwa mogą przeznaczyć na wydatki lub oszczędności
FUNKCJA Konsumpcji= obrazuje wielkość zamierzonej konsumpcji globalnej przy każdym poziomie rozporządzalnych dochodów osobistych.
AUTONOMICZNYM POPYTEM KONSUMPCYJNYM - OZNACZA POPYT NIEZALEŻNY OD WIELKOŚCI DOCHODU
KARAŃCOWA SKŁONNOŚĆ DO KONSUMPCJI - jest to część każdego dodatkowego funta dochodu rozporządzalnego, która gospodarstwa domowe pragną przeznaczyć na konsumpcje POPYT INWESTYCYJNY - oznacza zamierzone (planowane) przez przedsiębiorstwa powiększenie zasobów kapitału trwałego (fabryki i maszyny ) oraz stanu zapasów Popyt inwestycyjny przedsiębiorstw zależy głównie od ich przewidywań co do tempa wzrostu popytu na ich produkty na ich produkty POPYT GLOBALNY jest to suma, która przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe planują wydać na dobra i usługi przy różnej wielkości dochodu
Popyt Globalny -to po prostu popyt konsumpcyjny gospodarstw domowych C plus popyt inwestycyjny przedsiębiorstw I
W sytuacji, gdy popyt globalny spada poniżej poziomu zapewniającego pełne zatrudnienie , przedsiębiorstwa nie mogą sprzedać tyle ,ile pragnęłyby . Mówimy ze występuje PRZYMUSOWA nadwyżka zdolności wytwórczych
Przy stałych cenach i płacach RÓWNOWAGA KRÓTKOOKRESOWA na rynku dóbr istnieje wtedy, kiedy popyt globalny lub inaczej - planowane globalne wydatki dokładnie zrównają się z faktycznie wytworzona produkcją. Planowane zmiany zapasów są już włączone do globalnego popytu inwestycyjnego I


(…)

… na ich produkcję Keynes dowodził ze popyt inwestycyjny może wykazywać znaczne wahania silnie reagujące na bieżący pesymizm lub optymizm w ocenie przyszłości i nazwał to zjawisko NATURALNYM INSTYNKTEM INWESTORÓW
MNOŻNIK 21.7
MNOŻNIKIEM - nazywamy stosunek zmiany produkcji w punkcie równowagi do powodującej ja zmiany w wydatkach autonomicznych
MNOŻNIK - informuje jak zmieni się produkcja w wyniku zmiany popytu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz