Determinanty dochodu narodowego - Makroekonomia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 735
Wyświetleń: 5061
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Determinanty dochodu narodowego - Makroekonomia - strona 1 Determinanty dochodu narodowego - Makroekonomia - strona 2 Determinanty dochodu narodowego - Makroekonomia - strona 3

Fragment notatki:

X. DETERMINANTY DOCHODU NARODOWEGO PRODUKCJA POTENCJALNA  – wielkość produktu, którą wytworzyłaby gospodarka, gdyby  wszystkie czynniki produkcji zostały w pełni wykorzystane. Faktyczne rozmiary produkcji są zdeterminowane przez popyt globalny, czyli zależą od ogólnej  sumy pieniędzy jaką ludzie chcą wydać na dobra i usługi w gospodarce jako całości. POPYT GLOBALNY:   AD = C + I Popyt konsumpcyjny zależy od rozporządzalnych dochodów osobistych, które gospodarstwa  domowe otrzymują od przedsiębiorstw plus transfery otrzymywane od państwa minus podatki  bezpośrednie. KONSUMPCJA Funkcja konsumpcji – jest to funkcja, która łączy wydatki na konsumpcję z rozporządzalnym  dochodem konsumenta. Funkcja konsumpcji: Linia biegnąca pod  kątem 45º do osi  poziomej mówi nam,  czy  wydatki na  konsumpcję są równe  dochodowi, są  mniejsze lub większe  od  niego, ponieważ w  każdym punkcie tej  linii  konsumpcja dokładnie  równa się dochodowi.  Jeżeli funkcja  konsumpcji leży  powyżej tej linii dana  rodzina ma  oszczędności ujemne.  Gdy obie krzywe  przecinają się, rodzina  wydaje na dobra  konsumpcyjne tyle,  ile  wynosi jej dochód i  jest  to tzw.  punkt  zrównania.  Kiedy  funkcja konsumpcji  leży poniżej linii 45º  gospodarstwo  domowe ma dodatnie  oszczędności netto.  Wielkość  oszczędności  ujemnych i dodatnich  mierzy się odległością  w  pionie między obiema  liniami. A B C D E F G 45º 11000 13000 11000 13000 15000 15000 17000 19000 1000$ 850$ Punkt zrównania Konsumpcja Oszczędności E’ E” DI C Funkcja oszczędzania:   Funkcję  oszczędzania  otrzymujemy  odejmując  konsumpcję  od  dochodu, a w  ujęciu  graficznym  odejmując  pionowo  funkcję  konsumpcji  od linii  biegnącej pod  kątem  45º. Krańcowa  skłonność do  konsumpcji  (MPC)  – jest to  przyrost  konsumpcji  do  przyrostu  dochodu rozporządzalnego. Informuje nas ile przeznaczymy na konsumpcję z dodatkowej jednostki  dochodu. ΔY ΔC MPC = Krańcowa skłonność do oszczędzania (MPS)  – jest to przyrost oszczędności do przyrostu dochodu  rozporządzalnego. Informuje nas ile przeznaczymy na oszczędności z każdej dodatkowej jednostki  dochodu. ΔY ΔS MPS = MPC + MPS = 1 Determinanty konsumpcji: 1) dochód rozporządzalny 2) dochód permanentny (trwały) lub dochód w ciągu całego cyklu życia 3) majątek gospodarstwa domowego 4) stopy procentowe od lokat terminowych 5) oczekiwania konsumentów dotyczące przyszłej sytuacji gospodarczej INWESTYCJE W makroekonomii inwestycje odgrywają dwie role: ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz