Deskowania pionowo przestawne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1869
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Deskowania pionowo przestawne - strona 1 Deskowania pionowo przestawne - strona 2 Deskowania pionowo przestawne - strona 3

Fragment notatki:

Deskowania pionowo przestawne
Istotą deskowania pionowo-przestawnego jest możliwość przemieszczania pionowo do góry po tych samych osiach. Przedstawione na rys. 8.64 urządzenie z wieżą jest przeznaczo­ne do wznoszenia takich obiektów jak kominy, chłodnie, zbiorniki, przy czym mogą one mieć zmienne wymiary rzutu i zmienną grubość. Podstawowym elementem nośnym jest wieża kratowa, zwykle wykonywana z przestrzennych elementów stalowych. Dzięki układom linowo--krążkowym i wciągarce po wieży podnosi się głowica, na której są zawieszone wszystkie ele­menty pozwalające na wykonanie poziomu kon­strukcji. Głowica wieży jest także wykorzysta­na do podwyższania samej wieży w momencie, gdy stan zaawansowania realizacji konstrukcji tego wymaga.
Do urządzeń służących do formowania zawie­szonych na głowicy wieży należą: — pomost główny roboczy znajdujący się nad wznoszoną konstrukcją, — pomosty dolne wewnętrzne i zewnętrzne przeznaczone do wykonywania wszelkich ope­racji związanych z ustawianiem tarcz desko­wań, zbrojeniem i betonowaniem konstrukcji, jak również kontrolą powierzchni ścian po roz­deskowaniu,
— tarcze formujące zewnętrzne (wysokości ok. 2,2 m)
— tarcze formujące wewnętrzne (wysokości ok. 1,1 m).
Praca urządzenia ma przebieg cykliczny; powta­rzają się następujące operacje:
— ustawianie i regulacja tarcz zewnętrznych,
— I etap zbrojenia (do połowy wysokości tarcz zewnętrznych),
— ustawianie, mocowanie i regulacja pierwszej warstwy tarcz wewnętrznych,
— I etap betonowania ściany (do wierzchu pierwszej warstwy tarcz wewnętrznych), — II etap zbrojenia (do poziomu górnej krawę­dzi tarcz zewnętrznych),
— ustawianie, mocowanie i regulacja drugiej warstwy tarcz wewnętrznych,
— II etap betonowania (do wierzchu tarcz ze­wnętrznych),
— przerwa technologiczna (ok. 2 zmia­ny/16 godz.)
— rozdeskowanie ścian.
Cykliczny charakter pracy ułatwia organizację robót i dlatego urządzenie to wygrywa często w konkurencji z deskowaniami ślizgowymi. Pokazane na rys. 8.65 urządzenie pionowo--przestawne samowznoszące jest przeznaczone do wykonywania analogicznych konstrukcji jak wcześniej omówione, ale stosuje się je rów­nież do wznoszenia ścian szczytowych budyn­ków wysokich, pylonów mostów wiszących itp. W skład urządzenia wchodzą:
— tarcza formująca,
— pomost główny, na którym znajduje się hy­drauliczne urządzenie przesuwu tarczy formu­jącej,
— pomost dolny, na którym znajduje się agregat hydrauliczny,
— szyna wspinania połączona w czasie pra­cy deskowania z konstrukcją wznoszonej ściany za pomocą specjalnych elementów wbetonowa-nych w ścianę, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz