Deskowania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Deskowania - strona 1 Deskowania - strona 2 Deskowania - strona 3

Fragment notatki:

Deskowania
Zastosowanie, charakterystyka i klasyfikacja urządzeń formujących
Monolityczne konstrukcje betonowe stosuje się powszechnie przy wznoszeniu budynków mieszkalnych, biurowych i przemysłowych. Na ogół elementy monolityczne pełnią funkcje podstawowych elementów konstrukcji. Niekie­dy są również przeznaczone do współpracy z in­nymi ustrojami konstrukcyjnymi. W budownictwie przemysłowym monolityczne konstrukcje betonowe i żelbetowe są powszech­nie stosowane przy wznoszeniu kominów, za­sobników, fundamentów pod urządzenia tech­nologiczne itp.
Także przy realizacji budowli inżynierskich (mosty, tunele, obiekty portowe) takie konstruk­cje są często spotykane. Z istoty monolitycznego budownictwa betono­wego wynika konieczność wydzielenia z ogól­nej przestrzeni obiektu przestrzeni elementu bu­dowlanego. Elementem rozgraniczającym prze­strzeń jest tu przegroda, zwana tradycyjnie de­skowaniem, a bardziej współcześnie urządze­niem formującym. Jest niezbędne, aby desko­wania zapewniały elementom konstrukcyjnym zachowanie ich zasadniczych właściwości. Do­tyczy to:
— ukierunkowania powierzchni (pionowego, poziomego, czasem ukośnego),
— kształtu powierzchni (płaskiego lub z różne­go rodzaju krzywiznami),
— charakterystyki otrzymywanej powierzchni (gładkiej, szorstkiej lub w określony sposób ozdobnej).
Jest zupełnie zrozumiałe, że przegrody wy­dzielające muszą charakteryzować się pewnymi właściwościami mechanicznymi, z których za najważniejsze uważa się najczęściej sztywność i szczelność.
W procesie wznoszenia betonowej konstrukcji monolitycznej bardzo ważnym elementem jest czas. Przegroda - deskowanie musi się pojawić w ściśle określonym momencie i zniknąć w in­nym, ale także zaplanowanym czasie. Deskowania muszą dawać się szybko montować i demontować i to w odpowiedniej, założonej z góry kolejności zapewniającej pożądany kie­runek narastania konstrukcji. Ze względów ekonomicznych elementy desko­wań stosuje się wielokrotnie i do realizacji róż­nych konstrukcji, co można uważać w pewnym stopniu za przejaw uniwersalizacji. W wyniku stosowania konstrukcji żelbetowych monolitycznych wykształciło się wiele typów urządzeń formujących.
W każdym przypadku w urządzeniach tych można wyróżnić:
— poszycie, czyli elementy bezpośrednio for­mujące konstrukcję,
— konstrukcję nośną oraz podporową, — konstrukcję usztywniającą,
— ściągi i elementy łączące,
— akcesoria uzupełniające.
Rozwiązania techniczne tych elementów, jak również sposób spełnienia wymienionych uprzednio wymagań mogą stać się podstawą klasyfikacji urządzeń formujących. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz