Definicje zaopatrzenia - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1869
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicje zaopatrzenia - wykład - strona 1 Definicje zaopatrzenia - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Zadanie domowe - ćwiczenia 5
Zaopatrzenie - definicje:
Zaopatrzenie - proces pozyskiwania dóbr i usług dla przedsiębiorstwa, działania zakupu towarów i usług dla przedsiębiorstwa.
Zaopatrzenie - obejmuje wszystkie działania, które są niezbędne do nabycia dóbr i usług zgodnych z wymaganiami użytkownika.
Logistyka zaopatrzenia - jej celem jest zapewnienie ciągłości produkcji poprzez zaopatrywanie w surowce i materiały, które jest organizowane po możliwie najniższych kosztach albo podstawowym celem logistyki jest minimalizacja kosztów procesów zaopatrzeniowych przy zapewnieniu ciągłości produkcji.
Plany zaopatrzeniowe są tworzone na podstawie planów produkcji przedsiębiorstwa w danym okresie:
W gospodarce rynkowej podstawą planów produkcji mogą być:
Prognozy popytu na wyroby finalne przedsiębiorstwa przy systemie produkcji na magazyn “make to stock”
Zamówienia klientów przy systemie produkcji na zamówienie “make to order”. W gospodarce rynkowej ilość przedsiębiorstwa jest samodzielne i samo musi ustalać plan produkcji swojej sprzedaży musi opierać na swoich danych opartych na prognozach popytu.
Plan zaopatrzenia:
Planowanie potrzeb materiałowo-surowcowych
Planowanie zakupów
Planowanie zapasów
Surowce i materiały:
Podstawowe (70%-80%)
Pomocnicze (20%-30%)
Potrzeby:
Brutto - to ile potrzebujemy
Netto - to ile potrzebujemy minus to ile mamy
Planowanie potrzeb materiałowych:
Pojęcie:
Metoda MRP I (Material Requirement Planning) - Planowanie Potrzeb Materiałowych opracowana została przez APICS (American Production and Inventory Control Society) w roku 1957, rozpowszechniona zaś została w połowie lat sześćdziesiątych. MRP jest metodą zarządzania produkcją i zapasami produkcyjnymi obejmującą działania związane z wyprzedzającym ustaleniem rodzaju i wielkości zadań dla komórek produkcyjnych przedsiębiorstwa. Obejmuje planowanie potrzeb materiałowych oraz sposobów ich zaspokajania związany z realizowanymi zleceniami produkcyjnymi. Inaczej mówiąc służy do racjonalizacji planowania, poprzez wydawanie zleceń zakupu i produkcji dokładnie w takim momencie, aby żądany produkt pojawił się w potrzebnej chwili i w wymaganej ilości. Główne cele MRP I: redukcja zapasów materiałowych i operacyjnych;
dokładne określenie czasów dostaw surowców i półproduktów;
dokładne wyznaczenie kosztów produkcji;
lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury (magazyny, możliwości wytwórcze);
szybsze reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu;


(…)

….
Logistyka (inżynierska)
Przedmiot: Zarządzanie produkcją i usługami (ćwiczenia)
Rok akademicki 2012/2013
Semestr III
Dr A. Mutwil
Autor notatki: lic. Krzysztof Podgórski
1

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz