Definicje profesjonalne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicje profesjonalne-opracowanie - strona 1 Definicje profesjonalne-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Definicje profesjonalne:
Ivy Lee - Zespół PR to nie jest tajne biuro. Cała nasza praca wykonywana jest przy otwartej kurtynie. Celem PR jest dostarczanie informacji. PR to nie działalność reklamowa. Nasze informacje są dokładne. Dalsze szczegóły na każdy z omawianych tematów będą dostarczane niezwłocznie każdemu z dziennikarzy - którzy mogą liczyć na najbardziej życzliwą pomoc w bezpośrednim potwierdzeniu faktów. Lee podkreśla też rolę rzetelności informacji. (1906)
Bernays (1923) - PR to dostarczanie społeczeństwu informacji, perswadowanie skierowane na zbliżenie postaw i działań organizacji do nastawienia klientów, a postaw klientów do nastawienia instytucji. Współcześnie:
PR to planowy i nieustanny wysiłek, aby stworzyć i utrzymać dobrą reputację przedsiębiorstwa oraz wzajemne rozumienie między instytucją a odbiorcami działań (1987) Dziedzina sztuki i gałąź nauki społecznej, polegająca na analizie tendencji, przewidywaniu ich konsekwencji, doradztwie dla kierownictwa różnych instytucji oraz wdrożeniu zaplanowanych programów działań służących instytucji i dobru publicznemu (Deklaracja Meksykańska, 1978)
S. Black - PR to sztuka i nauka osiągania harmonii z otoczeniem poprzez wzajemne porozumienie oparte na prawdziwej i pełniej informacji
PR uzupełnia naukę o zarządzaniu firmą o nowe pomysły, idee, rozwój kreatywności i wyobraźnię.
PR jest sztuką - tworzeniem obrazu instytucji, nasycaniem go „kolorami”.
Webster Dictionary - PR - to promocja wzajemnych kontaktów i dobrej reputacji między osobą, firmą, lub instytucją a innymi osobami poprzez dystrybucję łatwo interpretowanych materiałów i rozwijanie przyjaznej wymiany zdań, oraz ocena reakcji danej grupy odbiorców.
W amerykańskich podręcznikach jest ok. 2 tysięcy definicji PR.
Eklektyczna definicja Rexa Harlowa (1976): PR to dająca się wyróżnić funkcja zarządzania, która służy stworzeniu i utrzymaniu obopólnych powiązań komunikacyjnych, akceptacji i współpracy pomiędzy organizacją i jej otoczeniem. Uwazględnia zarządzanie problemami i kwestiami spornymi, wspiera zarząd w pozyskiwaniu informacji na temat opinii publicznej oraz w reagowaniu na nie; definiuje odpowiedzialność zarządu w jego służbie interesowi publicznemu; wspiera zarząd w dotrzymywaniu kroku zmianom i w skutecznym ich wykorzystaniu.
Gruning - PR to element zarządzania komunikacją między organizacją a jej otoczeniem.
Czarnowski - PR to uczciwa i obiektywna, fachowa i kompetentna, pełna i szybka, przyjazna i odpowiedzialna informacja. Francja, USA - PR to działania podjęte przez grupę dla stworzenia i rozwoju dobrych stosunków tak pomiędzy członkami grupy, jak i pomiędzy tą grupą a innymi grupami opinii publicznej, na którye działania grupy bezpośrednio wpływają. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz