Definicja metajęzykowa i przedmiotowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicja metajęzykowa i przedmiotowa - strona 1 Definicja metajęzykowa i przedmiotowa - strona 2

Fragment notatki:

W. Patryas. Notatka składa się z 2 stron.
Rozdział VI Definicje Definicja metajęzykowa- jeśli język, w którym sformułowana jest określona definicja jest metajęzykiem języka, dla którego sformułowana jest ta definicja to stanowi ona definicję metajęzykową. Definicja przedmiotowa- jeśli język, w którym sformułowana jest określona definicja jest tym samym językiem, dla którego jest ona sformułowana to stanowi ona definicję przedmiotową.
Rozdział VII Wnioskowania 1.Wnioskowanie- jest to rozumowanie, w którym na podstawie pewnych przekonań dochodzi się do jakiegoś przekonania. 2. Wniosek- zdanie wyrażające przekonanie, do którego dochodzi się w danym wnioskowaniu. 3. Przesłanka entymematyczna- domyślna, nie odtworzona przesłanka zrekonstruowanego wnioskowania. 4. Wnioskowanie entymematyczne- zrekonstruowane wnioskowanie zawierające chociaż jedną przesłankę entymematyczną. 5. Wnioskowanie dedukcyjne- wnioskowanie, z którego przesłanek wynika logicznie wniosek. 6. Wnioskowanie dedukcyjne entymematyczne- wnioskowanie, w którym wniosek wynika logicznie z jego przesłanek zrekonstruowanych i przesłanek entymematycznych. 7. Wnioskowanie niededukcyjne- wnioskowanie, z którego przesłanek nie wynika logicznie wniosek. 8. Wnioskowanie redukcyjne- wnioskowanie niededukcyjne, którego przesłanki wynikają logicznie z wniosku, albo też którego pewne przesłanki wynikają logicznie z koniunkcji wniosku i innych jego przesłanek. 9. Wnioskowanie przez indukcję enumeracyjną niezupełną- wnioskowanie niededukcyjne, w którym dochodzi się do wniosku opisującego jakąś ogólną prawidłowość wychodząc od przesłanek opisujących pewne jednostkowe przypadki tej prawidłowości. 10. Wnioskowanie przez analogię- 1. wnioskowanie niededukcyjne, w którym od przesłanek przypisujących wskazanym obiektom jakiegoś rodzaju pewną cechę dochodzi się do wniosku, przypisującego tę cechę kolejnemu obiektowi tego rodzaju.
2. wnioskowanie niededukcyjne, w którym od przesłanek konstatujących podobieństwo pod względem pewnych cech dwóch wskazanych obiektów dochodzi się do wniosku konstatującego podobieństwo tych obiektów pod względem jeszcze jednej cechy. 11. Błąd materialny- wnioskowanie jest obarczone tym błędem wtedy, gdy choć jedna z jego przesłanek jest zdaniem fałszywym.

(…)

… konstatującego podobieństwo tych obiektów pod względem jeszcze jednej cechy.
11. Błąd materialny- wnioskowanie jest obarczone tym błędem wtedy, gdy choć jedna z jego przesłanek jest zdaniem fałszywym.
12. Błąd bezpodstawności- wnioskowanie jest obarczone tym błędem wtedy, gdy choć jedna z jego przesłanek jest zdaniem bezpodstawnym.
13. Błąd formalny- łac. non sequitur- nie wynika. Wnioskowanie jest obarczone…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz