Definicja konturu klasyfikacyjnego i konturu szacunkowego oraz przykłady ich opisów na mapie- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 980
Wyświetleń: 16513
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicja konturu klasyfikacyjnego i konturu szacunkowego oraz przykłady ich opisów na mapie- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Definicja konturu klasyfikacyjnego i konturu szacunkowego oraz przykłady ich opisów na mapie.
Kontur klasyfikacyjny- to ciągła część powierzchni użytku gruntowego, posiadająca taką samą klasę
bonitacyjną w wyniku klasyfikacji gleboznawczej.
Przykładowy symbol konturu klasyfikacyjnego : 45-RIVa-1c -- mapa klasyfikacyjna
45- numer kolejny konturu
R- symbol użytku gruntowego
IVa - klasa bonitacyjna( 6 klas bonitacyjnych)
1-symbol rodzaju gleby (1-6)
c- gatunek gleby
Granice konturu klasyfikacyjnego oznacza się na mapie linią ciągłą koloru zielonego. Tym samym
kolorem wpisuje się poziomo w środku konturu jego symbol
Opis konturu klasyfikacyjnego na mapie ewidencyjnej nie zawiera rodzaju i gatunku gleby. Na mapie
ewidencyjnej granice konturów klasyfikacyjnych wkreślane są wśród granic własności. Na mapę
ewidencyjną z mapy klasyfikacyjnej przenosi się tylko granice konturów klasyfikacyjnych i ich
skrócone symbole (opisy). Na mapie ewidencyjnej granic konturów klasyfikacyjnych nie należy
prowadzić wzdłuż:
-granic zewnętrznych obrębów
-rzek, rowów i dróg
- wzdłuż wcześniej zaznaczonej granicy użytku gruntowego
Kontur szacunkowy: to ciągła część powierzchni użytku gruntowego, której przypisana jest jednolita
(jednakowa) wartość szacunkowa w trakcie przeprowadzenia szacunku porównawczego gruntu.
Granice konturu szacunkowego prowadzimy linią ciągłą koloru zielonego.
7-R-IIIa-83
7-nr. Konturu szacunkowego
R- symbol użytku gruntowego
IIIa – klasa bonitacyjna
83- wartość punktowa 1 ha gruntów danego konturu szacunkowego.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz