Definicja i geneza partii politycznych.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicja i geneza partii politycznych. - strona 1

Fragment notatki:

11. Definicja i geneza partii politycznych.
Istnieje wiele definicji partii politycznej, można powiedzieć, iż jest to typ takiej organizacji politycznej, która dąży do zdobycia władzy państwowej (W państwach demokratycznych trzeba dodać, że przy użyciu demokratycznych procedur wyborczych).
E.E. Schanttaschneider- Partia polityczna to zorganizowana próba przejęcia władzy. J. Schumpeter twierdzi, iż pp to grupa, której członkowie decydują się na wspólne działanie w walce o władzę polityczną.
J. LaPalombay: pp to formalna organizacja, której uświadomionym zasadniczym celem jest umieszczenie i utrzymanie na stanowiskach publicznych osób, które będą kontrolowały , same lub w koalicji, machinę sprawowania władzy.
Należy wyróżnić 2 zasadnicze sposoby definiowania pp (inaczej: orientacje postrzegania pp) - orientację funkcjonalną i strukturalną.
Orientacja funkcjonalna- zakłada, iż pp powinna być postrzegana przez pryzmat efektów, które jej aktywność wywołuje w otoczeniu. Istotne jest, co partia czyni oraz co wynika z faktu jej obecności na arenie politycznej. Pp jest też ogniwem pośredniczącym między społeczeństwem władzą państwową. Jak podkreśla Sartori- pp jest tylko częścią całości społeczeństwa, bo skupia w sobie grupę obywateli.
Orientacja strukturalna- jej reprezentanci traktują pp jako strukturę w jakiej ujawniają się określone wzorce aktywności. Istotne jest- czym jest partia oraz co robią ludze w partii. Patria zaczyna stawać się stowarzyszeniem jednostek, które podzielają `organizacyjne cele' całej struktury.
Geneza partii politycznych. Istnieją 3 modele partii politycznych: kadrowy, masowy, wyborczy.
II połowa XIX w.- partie kadrowe (koterie)
Charakteryzują się luźną strukturą organizacyjną, są aktywne głównie w środowisku miejskim. Są to organizacje, które skupiają lokalne grupy notabli, wąskie grono polityków, zdominowane są przez reprezentantów klasy średniej. Brakuje struktury czy hierarchii- istotne są raczej powiązania nieformalne. Postulowane są ograniczone zmiany w Konstytucji.
XIX wiek- powstają też partie masowe. Partie te chciały głównie zmienić zasady gry politycznej, początkowo głosiły hasła o upowszechnieniu praw wyborczych (zmiana koncepcji demokracji). Bazowały n części społeczeństwa pozbawionej praw politycznych. Charakteryzowały się tym, że reprezentowały interesy jednej grupy społecznej. Wiązało się to także z wprowadzeniem realizacji odpowiedzialności politycznej rządzących.
Partie wyborcze- w latach 50 i 60 dochodzi do zatarcia granic między grupami społecznymi oraz upowszechniło się prawo wyborcze. Apel pp został zatem skierowany do różnych grup wyborców- oznaczało to przede wszystkim ograniczenie roli ideologii jako kryterium rekrutacji wyborców (społeczna tożsamość zeszła na dalszy plan). PP zaczęły szukać POTENCJALNEGO wyborcy. Nastąpiła zmiana roli członka- pp nie miały już monopolu na aktywizację polityczną społeczeństwa. PP stała się formą zorganizowania WYBORCÓW, a nie CZŁONKÓW. Słabsza stała się zdolność do dysponowania elektoratem, a kontrola nad wyborcami- jedynie chwilowa, dotycząca określonych wyborów etc. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz