Decyzje przedsiębiorstwa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Decyzje przedsiębiorstwa - wykład - strona 1

Fragment notatki:

4. Decyzje przedsiębiorstwa
1
ZADANIA
1. Krótkookresowa funkcja kosztów całkowitych przedsiębiorstwa sprzedającego swój
produkt na rynku konkurencji doskonałej ma postać: TC = X 3 − 6 X 2 + 12 X + 78 , gdzie X
to wielkość produkcji.
a) Podaj postać analityczną funkcji: kosztu stałego, kosztu zmiennego, przeciętnego
kosztu całkowitego, przeciętnego kosztu zmiennego, przeciętnego kosztu stałego oraz
kosztu krańcowego.
b) Wiedząc, że cena rynkowa dobra X wynosi 27 j. p. oblicz ile jednostek X
przedsiębiorstwo powinno produkować, żeby maksymalizować swój wynik
ekonomiczny. Podaj wielkość wyniku ekonomicznego.
c) Jaki jest najniższy poziom ceny, jaki przedsiębiorstwo skłonne byłoby zaakceptować
w krótkim okresie?
d) Napisz funkcję podaży indywidualnej przedsiębiorstwa.
2. Firma Mruczek produkuje dobro X i jest monopolistą. Jej koszt całkowity dany jest
1
równaniem: TC = X 3 − 2 X 2 + 5 X + 20 , natomiast przychody całkowite można opisać
3
funkcją: TR = −1,5 X 2 + 11X . Wyznacz graficznie i algebraicznie optymalną wielkość
produkcji i cenę, po jakiej powinien sprzedawać Mruczek dobra X, jeżeli nie ma
możliwości różnicowania cen. Ile jednostek dobra X sprzeda Mruczek, jeżeli ma
możliwość doskonałego różnicowania cen? Po jakiej cenie sprzeda ostatnią jednostkę?
Oblicz wynik ekonomiczny Mruczka w przypadku różnicowania i braku różnicowania
cen.
3. Przedsiębiorstwo, którego celem jest maksymalizacja zysku, ma funkcję kosztu
całkowitego:
TC ( X ) = 0,7 X 2 + 3
oraz
funkcję
przychodu
całkowitego:
2
TR ( X ) = −0,3 X + 12 X . Rozwiąż zadanie maksymalizacji zysku tego przedsiębiorstwa.
4. Przychód krańcowy firmy Miauczek dany jest równaniem MR = 5 i jest stały dla każdego
poziomu sprzedaży. Koszt krańcowy Miauczka wyraża się wzorem: MC = X 2 − 6 X + 10 .
Określ strukturę rynku oraz wyznacz wielkość produkcji Miauczka w punkcie równowagi.
Jaki wynik ekonomiczny osiągnie Miauczek, jeżeli jego koszty stałe wynoszą 20 j.p.?
1
5. Koszt zmienny firmy może być opisany funkcją VC = X 3 − 1,5 X 2 + 6,5 X . Wiedząc, że
6
firma działa na rynku konkurencji doskonałej, wskaż poziom ceny, poniżej której firma
wstrzyma produkcję. Zapisz funkcje: przeciętnego kosztu zmiennego (AVC), przeciętnego
kosztu stałego (AFC), przeciętnego kosztu całkowitego (ATC), jeśli koszt stały wynosi
FC = 80.
2
3
1
2
6. Funkcja produkcji dobra X firmy Bosman ma postać TP = A B . Ceny czynników
produkcji wynoszą odpowiednio: PA = 2 , PB = 1 , zaś cena wyrobu gotowego PX = 3 .
Czynnik produkcji B jest czynnikiem stałym w krótkim okresie i obecnie ilość
zaangażowanych jednostek czynnika B wynosi 4.
a) Wyznacz ilość zaangażowanego czynnika zmiennego A oraz wielkość produkcji X,
jeśli celem firmy jest maksymalizacja zysku.
b) Oblicz elastyczność popytu na czynnik produkcji A względem ceny produktu oraz
elastyczność popytu na czynnik produkcji A względem ceny czynnika produkcji A.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz