Decyzje kierownicze - definicja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1981
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Decyzje kierownicze - definicja - strona 1

Fragment notatki:

Decyzje kierownicze Decyzja - 2 szkoły teorii decyzji: matematyczna i psychologiczna
Teoria decyzji - nauka młoda 1944r. „teoria gier” - książka, teorii wojennej
Matematyczna teoria decyzji - cybernetyka, matematyka, praksologia, statystyka itp. Przy pomocy wzorów stara się obliczać optymalne decyzje
Psychologiczna teoria decyzji - jak ludzie (decydenci) tak naprawdę podejmują decyzje, czy kierują się tylko przesłaniami racjonalnymi, czy czymś jeszcze. Człowiek zawsze kieruje się własnym, osobistym przekonaniem o słuszności wyboru.
Definicja decyzji wg Frakiewicza:
Decyzja powstaje w wyniku transformacji informacji, przy czym transformację tę wyznaczają głównie cel i sposoby postępowania.]
Psychologiczna teoria decyzji wg Rudniańskiego:
Decyzja jest aktem wolnego wyboru jednego z możliwych przyszłych zachowań się. Decyzją nazywamy wybór jednego działania z pewnej ilości działań możliwych w danym momencie lub świadome powstrzymywanie się przed wyborem, co jest także decyzją.
W fazie preparacji decydenci powinni się zastanowić, czy np. podołają wybranej decyzji.
Kryteria decyzyjne:
kryterium osoby, która podejmuje decyzje:
indywidualne
grupowe (zespołowe) - decyzja kolegialna (grupa ekspertów) i decyzja kolektywna (przypadkowa grupa)
FAZY
Preparacji
Wyboru
Akceptacji
Rodzaj decyzji
I
I
I
Z
I
Z
I
I
Z
I
I
Z
Z I I Z Autorem decyzji jest to kryterium które akceptuje, przyjmuje odpowiedzialność (akceptacja)
decyzje kierownicze i nie kierownicze
Decyzje kierownicze - decyzje podejmowane w ramach podstawowych funkcji, skierowane na działania innych osób, w ramach formalnie przypisanych uprawnień decyzyjnych (wynikają ze szczebla zajmowanego w hierarchii i ze stopnia scentralizowania decyzji)
kryterium stopnia powtarzalności
decyzje zrutynizowane (powtarzalne) - w ramach określonych procedur i reguł np. kontrola jakości
decyzje nie zrutynizowane (niepowtarzalne) - brak standardów działania, wzorców działania, trudniejsze
kryterium wagi, zasięgu i horyzontu czasowego
decyzje strategiczne - podejmowane z ustaleniem planu działania, ważne, istotne, mają długi zasięg wagi. Wymaga innej skomplikowanej struktury informacji. Nie mogą być decyzje o charakterze politycznym
decyzje taktyczne
decyzje operacyjne
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz