debata - poszerzanie czy pogłębianie współpracy

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 debata - poszerzanie czy pogłębianie współpracy - strona 1  debata - poszerzanie czy pogłębianie współpracy - strona 2  debata - poszerzanie czy pogłębianie współpracy - strona 3

Fragment notatki:

Poszerzenie Unii Europejskiej w przyszłości. Poszerzać UE czy pogłębiać współpracę w dotychczasowym kształcie terytorialnym? Stosunek Polski do tego zagadnienia
W dobie kryzysu, szalejącego w wielu krajach Europy specjaliści z zakresu ekonomii i politologii zadają sobie pytanie o dalszy sens istnienia instytucji, jaką jest Unia Europejska. Patrząc z perspektywy ostatnich lat, w czasie których kraje takie, jak Grecja czy Hiszpania straciły swoją płynność finansową, a stopa bezrobocia przekroczyła w nich wszelkie, nawet najśmielsze prognozy, zastanawiająca jest nie tylko istota tego europejskiego tworu, ale również sens rozszerzania go o kolejne kraje. Wydawać by się mogło, że poszerzanie wspólnoty, jaką jest Unia Europejska o nowe państwa członkowskie jest rzeczą automatyczną i nieuniknioną. Pewnym constans, które nie tylko pogłębi współpracę między dotychczasowymi członkami Unii, ale także da nowe perspektywy działania nie tylko na arenie politycznej, lecz chociażby handlowej. Jednakże poszarzenie Unii Europejskiej to nie tylko nowe rynki zbytu, czy nowe miejsca pracy, ale także nowe problemy, związane chociażby z dostosowaniem prawa krajowego do legislatyw unijnych. Może właśnie, dlatego niektóre z partii politycznych do sprawy kolejnych rozszerzeń Unii Europejskiej podchodzą w sposób bardzo sceptyczny.
Stosunek partii Solidarna Polska, co do przyszłego kształtu Unii Europejskiej nie jest jednoznaczny. Partia nie opowiada się bezwzględnie za poszerzaniem wspólnoty o nowe kraje, ale też nie neguje w żaden sposób tego procesu. W statucie partii nie padają żadne konkretne słowa na temat akcesji nowych państw do Unii Europejskiej. Padają za to mocne słowa krytyki wobec centalistyczno-federacyjnej koncepcji Unii Europejskiej. Rozwiązaniem, które powinno zastąpić tę koncepcję jest wspólnota narodów. Miałaby ona charakter policentryczny, który zapewniałby nie tylko równość wszystkich państw członkowskich wobec siebie nawzajem, lecz także ułatwiałby pewną swobodę w działaniach i partnerstwie pomiędzy wybranymi państwami.
Solidarna Polska jasno opowiada się za budowaniem jedności i solidarności między państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Pogłębianie współpracy między tymi krajami byłoby możliwe przede wszystkim ze względu na wspólną przeszłość historyczną tych krajów. Położenie krajów środka Europy pomiędzy dwoma mocarstwami, jakimi są Rosja i Niemcy stanowiło zagrożenie nie tylko kiedyś, ale i teraz. Oba kraje to dziś potęgi ekonomiczne. Niemcy są najbogatszym krajem Unii Europejskiej. Rosja pozostaje potęgą w Azji. Dlatego tak ważne jest ustanowienie pewnej przeciwwagi dla tych krajów. Jedyna szansa i nadzieja istnieje, wg Solidarnej Polski właśnie we współpracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Pojedynczo te kraje nie mają żadnych szans na konfrontację z Niemcami, czy Rosją w sferze ekonomicznej, ale razem mogą wiele osiągnąć.


(…)

… w ławach Parlamentu Europejskiego, nie tylko wspierają, ale także czynnie uczestniczą w działaniach frakcji Europa Wolności i Demokracji.
Polityka Partii wobec Węgier jest także szczególna, przez wzgląd na wspólną przeszłość. I nie chodzi tu o aspekt historyczny i panowanie w Polsce Ludwika Węgierskiego, czy też o Królową Jadwigę, ale o przeszłość bliższą współczesnemu człowiekowi, czyli starania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz