D. Tymoczko - strona 2

Finanse - wykład 6b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • D. Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847

Europejski System Walutowy 1978 - koncepcja ESW (Valery Giscard d'Estaing i Helmut Schmidt) 1979 - początek funkcjonowania ESW i zarazem ECU jako koszyk walut krajów EWG kursy centralne innych walut w stosunku do ECU obo...

Finanse - wykład 6c

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • D. Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

Wszyscy członkowie Zarządu i gubernatorzy (prezesi) banków centralnych krajów „17” formułowanie założeń polityki pieniężnej (m.in. cele pośrednie polityki pieniężnej), ustalanie podstawowych stóp procentowych, tworzenie niezbędnych wytycznych dla prowadzenie polityki pieniężnej23 Skład Zarządu ...

Finanse - wykład 7

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • D. Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

RYNEK MIĘDZYBANKOWY Rozliczenia, transakcje, rodzaje stóp procentowych2 WPROWADZENIE • Podstawowe pojęcia: rynek międzybankowy, rodzaje transakcji, terminy zapadalności transakcji, krzywa dochodowości, rozliczenia transakcji, płynność i jej kreacja.3 Rynek międzybankowy • Rynek międzybankowy t...

Finanse - wykład 8

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • D. Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1281

RYNEK WALUTOWYKurs walutowy Kurs walutowy to cena jednostki waluty obcej wyrażona w jednostkach waluty krajowej - kurs bezpośredni Kurs walutowy to cena jednostki waluty krajowej wyrażona w jednostkach waluty obcej - kurs pośredniReżimy kursowe Kurs sztywny Kurs stały Kurs płynny Źródła podaży...

Finanse - wykład 9

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • D. Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1015

Rynek kapitałowy2 Rynek pierwotny i wtórny • Rynek pierwotny - zakup od emitenta • Rynek wtórny - zakup od dotychczasowego posiadacza (płynno rynku wtórnego pozwala zamienia aktywa na gotówk)3 Rynek finansowy • Rynek pieniny • Ryne...