D. Tymoczko

Finanse-funkcje

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • D. Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1148

Tymoczko. Notatka składa się z 3 stron. Funkcje 1. stabilizacyjna - wspomaganie procesów gospodarczych - dążenie do stałego i zrównoważonego wzrostu - optymalne wykorzystanie czynników produkcji Wzrost zrównoważony: - równowaga wewnętrzna gospodarki: wskaźnik - inflacja - równowaga zewnętrzna gos...

Sposoby finansowania deficytu busżetowego

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • D. Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1267

Tymoczko. Notatka składa się z 1 strony. SPOSOBY FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO: - zaciąganie długu publicznego (kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych) - monetaryzacja długu - kredyt w banku centralnym - sprze...

Finanse - wykład 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • D. Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1078

Mnożnik bazy monetarnej • Mnożnik bazy monetarnej to stosunek podaży pieniądza ogółem do pieniądza rezerwowego M2 / M0Od M0 do L • W miarę rozszerzania agregatu pieniężnego (np. od M0 do M2) spada płynność, ale lepiej przechowywana jest s...

Finanse - wykład 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • D. Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1155

Wprowadzenie do finansów Trochę teoriiPodstawowe funkcje • Funkcja stabilizacyjna • Funkcja alokacyjna • Funkcja redystrybucyjnaFunkcja stabilizacyjna • Wspieranie procesów gospodarczych • Dążenie do stałego i zrównoważonego wz...

Finanse - wykład 2b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • D. Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

OPERACJE OTWARTEGO RYNKU  Od połowy lat 80. zyskiwały znaczenie w instrumentarium banków centralnych  Rozwój związany z liberalizacją przepływów kapitałowych  Dziś główny instrument wpływania na płynność banków komercyjnych6 Rodzaje operacji otwartego rynku  Transakcje bezwarunkowej sprzed...

Finanse - wykład 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • D. Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1274

Trochę makroekonomii Polityka pieniężna i polityka fiskalna2 Podmioty prowadzące politykę  Polityka pieniężna prowadzona jest przez bank centralny  Polityka fiskalna prowadzona jest przez rząd3 Polityka pieniężna  Polityka pieniężna w kraju rozwiniętym ze zliberalizowanymi przepływami kapit...

Finanse - wykład 3b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • D. Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868

Dochody - przykłady  Podatek VAT  składki z tytułu ubezpieczeń  podatek od nieruchomości  podatek dochodowy  inne (np. miejskie, radiowo-telewizyjne, sądowe)12 Dochody od ludności  Podatki od wynagrodzeń  podatki od nieruchomości  podatek od spadków i darowizn  inne13

Finanse - wykład 4

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • D. Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1281

Finanse behawioralne Między psychologią a ekonomiąEkonomia klasyczna (1) • Teoria oczekiwanej użyteczności (von Neumann, Morgenstern) • Rosnąca funkcja użyteczności • Malejąca użyteczność krańcowa • Funkcja użyteczności jest sprawą indywidualnąNurty badawcze finansów behawioralnych • Analiza ...

Finanse - wykład 5

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • D. Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1386

Finanse przedsiębiorstw WprowadzenieTrzy soczewki (gestie) • Sfera ekonomiczna • Sfera finansowa • Sfera majątkowaSprawozdanie finansowe (pełne) • Bilans • Rachunek zysków i strat • Informacja dodatkowa • Zestawienie zmian w kapitale własnymGestia ekonomiczna • Zyska, strata, przychody, ko...

Finanse - wykład 6

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • D. Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 7
Wyświetleń: 868

Historia integracji monetarnej Kilka niezbędnych faktów o integracji walutowej2 Integracja walutowa Integracja walutowa powinna być zawsze łączona z integracją gospodarczą Powinna być dopełnieniem strefy wolnego handlu, unii ce...