Czynności weryfikacyjne postępowania skargowego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynności weryfikacyjne postępowania skargowego-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

8/1. Czynności weryfikacyjne postępowania skargowego.
Wprawdzie samo postępowania skargowe jest jednoinstancyjne i nie ma w nim miejsca na środki zaskarżenia, ale załatwienie skargi lub wniosku, które budzi niezadowolenie, daje podstawę do wniesienia skargi. Nie będzie to ponowienie dawnej skargi lecz skarga powodująca wszczęcie nowego postępowania skargowego, w którym będzie się badać rozpoznanie i załatwienie poprzedniej skargi. Faktycznie jest wiec to środek weryfikacji załatwienia skargi, ale formalnie są to niezależne od siebie postępowania następujące kolejno po sobie. W przypadku wniosku z art. 246 par 1 kpa, wyraznie daje osobie niezadowolonej z załatwienia wniosku uprawnienie do wniesienia skargi. W przypadku postępowania skargowego takie dorozumiane uprawnienie wynika z ustawowego określenia skargi w art. 277 kpa.
Ażeby tych możliwości weryfikowania postępowania nie nadużywano, w art. 239 par 1 kpa ustanowiono ograniczenie w postaci badania wstępnego, czy ponowna skarga zawiera nowe okoliczności, jeżeli ich nie ma to można do skarżącego zawiadomienie o podtrzymaniu poprzednio zajętego stanowiska, powiadamiając o tym dla kontroli organ wyższego stopnia. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz