Czynności prawne - Skutek prawny - Oświadczenie woli

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynności prawne - Skutek prawny - Oświadczenie woli - strona 1 Czynności prawne - Skutek prawny - Oświadczenie woli - strona 2

Fragment notatki:

Czynności prawne
Żeby osiągnąć zamierzony cel, trzeba mieć odpowiednie środki. W stosunkach cywilno-prawnych czynności prawne są właśnie tymi środkami. Są one instrumentami, za pomocą których podmioty stosunków c-p kształtują swoje stosunki. Fundamentem, na którym oparta jest konstrukcja czynności prawnej jest zasada autonomii woli stron - do 1990r. strony mają zasadniczo pełną możliwość kształtowania czynności prawnej tak daleko, że nie mogą wykonywać tylko i wyłącznie czynności prawnej wyraźnie przez prawo zakazanej.
Sfera czynności prawnych wyraźnie przez prawo zakazanych należy obecnie do marginalnych - od 1990r (treść umowy można kształtować dowolnie, zachowując jedynie przepisy bezwzględnie obowiązujące, dopiero jeśli czegoś nie uregulujemy to wchodzą przepisy dyspozytywne k.c., bo nie może być sytuacji, że jakaś sfera jest nie uregulowana).
Oznacza to pełną autonomię, za pewnymi wyjątkami prawnymi i pewnymi wyjątkami o charakterze praktycznym.
Wyjątkiem takim są umowy masowe [adhezyjne] - zawarcie przez przystąpienie. Z umowami takimi mamy do czynienia, gdy jedną ze stron dokonywanej czynności prawnej jest strona mająca stanowisko monopolisty albo podmiotu dominującego. Wtedy wpływ drugiej strony na treść stosunku cywilno-prawnego jest ograniczony lub wyłączony, a nawet nie mamy możliwości wyboru podmiotu, z którym zawieramy umowę. (np. umowa o przewóz koleją - nie znamy treści tej umowy, nie negocjujemy jej z panią w okienku; umowa na dostawy elektryczności -jedynym podmiotem z jakim możemy ją zawrzeć są Państwowe Sieci Energetyczne) - wyjątki te mają na razie małe znaczenie, ale będzie ono rosło wraz z postępem globalizacji
Czynność prawna to taki stan faktyczny, w którego skład wchodzi co najmniej jedno oświadczenie woli zmierzające do powstania, zmiany, lub zniesienia stosunku cywilno-prawnego, z którym to stanem faktycznym ustawa wiąże skutki nie tylko w tym oświadczeniu wyrażone, ale także wynikające z ustawy, zasad współżycia społecznego, ustalonego zwyczaju. (np. dokonujemy aktu zakupu w sklepie, czynnością związaną bezpośrednio z naszym oświadczeniem woli była sprzedaż/kupno, a ustawowo skutkiem jest jeszcze rękojmia)
Oświadczenie woli to termin techniczno-prawny - jest to taki przejaw woli, który wyraża w sposób dostateczny zamiar wywołania skutku prawnego w postaci powstania, zmiany lub zniesienia stosunku cywilno-prawnego. (Zaproszenie kogoś na kolację jest oświadczeniem woli tylko w znaczeniu potocznym, a nie prawnym)
Oświadczenie woli nie musi być tylko wyrażone ustnie lub pisemnie (np. objęcie rzeczy niczyjej w posiadanie też jest oświadczeniem woli).
Cechy oświadczenia woli w sensie techniczno-prawnym:
musi być zrozumiałe dla adresata i można ustalić jego sens
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz