Czynności handlowe według Kodeksu handlowego - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynności handlowe według Kodeksu handlowego - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Czynności handlowe według Kodeksu handlowego z 1934 r.
5Kodeks handlowy z 1934 r. zawierał księgę drugą zatytułowaną „Czynności handlowe” (art. 498-695 k.h.), obejmującą najpierw przepisy ogólne (art. 498-502 k.h.), a następnie „Prawo rzeczowe” (art. 503-524 k.h.) oraz „Zobowiązania” (art. 525-695 k.h.). Omówione przepisy zostały uchylone przez Kodeks cywilny z 1964 r., dyspozycje z nich wynikające nie mogą więc być współcześnie stosowane. Problematyka w nich zawarta jest jednak także współcześnie aktualna, powinna być jednak rozwiązana w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. Dawne postanowienia Kodeksu handlowego o czynnościach handlowych nie znikły z naszego ustawodawstwa, gdyż albo zostały utrzymane w mocy dla całego obrotu cywilnego lub tylko odnośnie pewnego jego fragmentu (handel zagraniczny), albo włączone zostały - najczęściej w zmodyfikowanej postaci - do Kodeksu cywilnego. Nowe przepisy nie używają już jednak nigdzie określenia „czynności handlowe”. Nie stanowi to jednak przeszkody, aby i dzisiaj czynności z obrotu gospodarczego nazywać czynnościami handlowymi. Jest to nawet pożądane, ze względu na potrzebę ujednolicenia terminologii w obrocie międzynarodowym.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz