Czynności faktyczne - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynności faktyczne -  omówienie zagadnienia - strona 1 Czynności faktyczne -  omówienie zagadnienia - strona 2

Fragment notatki:

Czynności faktyczne zdefiniowanie ich - kwestia sporna czynności faktyczne mogą kształtować stosunki prawne poprzez fakty, a nie reguły postępowania, a procedura dokonywania tych czynności opiera się na czysto fizycznym działaniu, a do ich dokonania nie ma zastosowania kpa, choć czasem dokonanie tej czynności może być poprzedzone (i przeważnie jest) dokonaniem czynności prawnej ;
z reguły brak przepisów dot. procedury dokonywania tych czynności , przez co zastosowanie do nich mają tylko przepisy dot. skarg i wniosków ;
istnieje procedura do pewnych cz. fizycznych, jak wydawanie zaświadczeń lub podejmowanie czynności egzekucyjnych;
w doktrynie dzieli się je na:
działania społeczno-organizacyjne → to działania, które mogą być dokonywane prz ez każdą organizację społeczną i z reguły określane są jako działania niewładcze. W przypadku administracji publicznej muszą mieścić się w celach jej działania . Są to np. urządzanie prelekcji i zebrań, wywieszanie plakatów, podejmowanie apeli;
możliwe stosowanie subsydiarne , np. wydano przepisy porządkowe, ale jednocześnie wywieszono plakaty przekonujące do tych przepisów;
czasem występują samoistnie , gdy organ ma pewien obowiązek, ale nie zostały mu przydzielone środki prawne do jego wykonywania, to ze względu na wymóg by działania miały zawsze podstawę prawną może dokonywać jedynie tych czynności;
nie można stosować środków przymusu za niepod­porządkowanie się tym działaniom;
w praktyce często uważane za nieefektywne, co jest niesłuszne;
czynności materialno-techniczne → to działania faktyczne ale oparte na wyraźnej podstawie prawnej (generalnej lub konkretnej) i wywołujące konkretne skutki prawne przez fakty, a nie przez tworzenie norm prawnych. Są to np. zajęcie rzeczy przez poborcę skarbowego, zatrzymanie pojazdu przez policjanta w związku z wykroczeniem, sporządzenie protokołu, doręczenie zawiadomienia, dokonanie zestawień statystycznych, po­stawienie tablicy ostrzegawczej w miejscu publicznym itd.;
są to działania władcze , tzn. adresat musi się mu podporządkować i jest możliwość przymusowego ich egzekwowania;
dzieli się je na :
wewnętrzne → czynności w sferze wewnętrznej, jak sporządzanie sprawozdań, statystyki, czynności kancelaryjne. Unormowania prawne to tzw. prawo wewnętrzne;
zewnętrzne → działania w stosunku do adresatów niepodporządkowanych służbowo czy organizacyjnie. Unormowania prawne to akty normatywne o charakterze źródeł prawa, albo akty administracyjne ostateczne (choć są wyjątki - klauzula natychmiastowej wykonalności);
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz