Czynności administracyjno-prawne - Akt administracyjny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynności administracyjno-prawne - Akt administracyjny - strona 1

Fragment notatki:

CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNOPRAWNE Można je podzielić na:
akty zewnętrzne, które mogą być skierowane do wszystkich obywateli i podmiotów nie podporządkowanych organizacyjnie ani niepozostających w szczególnych stosunkach zależności.
akty wewnętrzne, skierowane są do podmiotów pozostających w szczególnym stosunku zależności i podporządkowania. Akty skierowane przez organy nadrzędne do organów podporządkowanych.
Czynności administracyjnoprawne można podzielić na akty generalne, skierowane do określonego bądź dającego się określić kręgu osób i akty indywidualne. Aktami generalnymi w układzie zewnętrznym są rozporządzenia zaś w układzie wewnętrznym instrukcje, zarządzenia.
Aktami indywidualnymi w układzie zewnętrznym są decyzje administracyjne, w układzie wewnętrznym polecenia służbowe.
Stopień konkretności oznaczenia adresata aktu:
najbardziej generalnymi aktami są rozporządzenia, określają metody postępowania np. każdy kto - to…
następną pozycję zajmują akty planowania, norma prawna nakłada obowiązek wykonania pewnego złożonego, ale określonego i jednorazowego zadania. Moc wiążąca takiego aktu kończy się z chwilą wykonania zadania bądź z upływem okresu na jaki plan został ustalony
akty tworzące sytuacje prawne dla obywateli, akty te regulują konkretne, indywidualne sytuacje, ale nie są skierowane do określonego adresata. Stwarzają obiektywne, ale konkretne sytuacje np. prawo korzystania z urządzeń publicznych dla publiczności, a nie oznaczonej osoby, zakaz kąpieli, akty tworzące sytuacje prawne dla oznaczonego adresata, tworzą normę indywidualna. Stwarzają trwały status określonej osoby np. nadania obywatelstwa lub regulują jedna konkretną sprawę.
Decyzje są tworzone przy współudziale ich adresatów, zgodnie z zasadą przewidzianą w kpa - zasadą czynnego udziału strony w postępowaniu. Strona ma prawo zgłaszania dowodów, wypowiadania się, zaskarżania decyzji.
akty egzekucyjne, zaliczane do aktów administracyjnych o ile są czynnościami prawnymi. Zadaniem tych aktów jest doprowadzenia do wykonania prawa, wykonania aktu bądź obowiązku wynikającego wprost z normy ustawowej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz