Czynniki wpływające na wybór optymalnej struktury kapitału przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3493
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynniki wpływające na wybór optymalnej struktury kapitału przedsiębiorstwa - strona 1 Czynniki wpływające na wybór optymalnej struktury kapitału przedsiębiorstwa - strona 2

Fragment notatki:

Czynniki wpływające na wybór optymalnej struktury kapitału przedsiębiorstwa.
Polityka struktury kapitału jest funkcją stopy zwrotu i ryzyka:
większe wykorzystanie kapitału obcego powoduje zwiększenie się ryzyka oczekiwanego przez akcjonariuszy
jednocześnie większy udział zobowiązań w źródłach finansowania prowadzi do wyższej oczekiwanej stopy zwrotu z kapitału własnego
Dlatego jak twierdzą E.F.Brigham i J.F.Houston: „optymalna struktura kapitału powinna ustalać taką relację pomiędzy ryzykiem a stopą zwrotu, która prowadzi do maksymalizacji ceny akcji”
Podstawowe czynniki wpływające na wybór struktury kapitału poszczególnych firm:
Stabilność sprzedaży
Stabilność przychodów ze sprzedaży stwarza wysoką pewność terminowego wywiązywania się ze stałych płatności na rzecz kredytodawców
Spółki użyteczności publicznej (dostawcy prądu, ciepła, wody)
Struktura aktywów firmy
Firmy mające w strukturze aktywów składniki, które można łatwo wykorzystać jako zabezpieczenie kredytu, mogą mieć większy udział długu jako źródła finansowania
Stopa wzrostu i wiek firmy
Firmy „młode”, wykazujące wysoką dynamikę wzrostu są z reguły firmami o relatywnie większym udziale długu w strukturze kapitału. Muszą korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania, gdyż osiągany zysk nie jest wystarczający do sfinansowania inwestycji, a duże ryzyko upadłości nowopowstałych firm utrudnia pozyskanie kapitału przez emisję akcji. Należy zauważyć, że sytuacja zmienia się wraz z coraz szerszym zakresem działalności funduszy private-equity na polskim rynku (np. MCI, bmp-AG)
Rentowność działalności
Wysoka rentowność, przy odpowiednio dużej skali działalności, umożliwia finansowanie inwestycji w drodze samofinansowania
Sprawowanie kontroli nad firmą
Jeżeli istnieje określona grupa akcjonariuszy, która ma większość akcji i w związku z tym sprawuje kontrolę nad spółką, to dodatkowa emisja akcji może zmienić ten układ. Posiadający większość akcjonariusze, którzy nie mają zamiaru nabyć dalszych akcji, będą bardziej zainteresowani kapitałem obcym jako źródło finansowania, gdyż wzrost tego składnika stwarza mniejsze zagrożenie dla ich dotychczasowej pozycji niż wzrost kapitału własnego pozyskanego za pomocą emisji akcji
Stanowisko kierownictwa firmy
Polityka mniej lub bardziej konserwatywna
Sytuacja wewnątrz firmy
Załóżmy, że firma zakończyła program badawczo-rozwojowy, w wyniku którego uruchomiona zostanie produkcja nowych wyrobów. Ponieważ potencjalne możliwości wzrostu zysków z tego tytułu nie zostały odpowiednio rozeznane przez rynek kapitałowy i uwzględnione w poziome cen akcji, toteż bardziej korzystne dla firmy (a właściwie jego aktualnych akcjonariuszy) będzie zaciągnięcie długu na sfinansowanie inwestycji koniecznych do wdrożenia nowego produktu. W tej sytuacji, gdy rynek rozpozna w pełni konsekwencje tej innowacji, wynikające z niej korzyści przypadną w całości dotychczasowym właścicielom


(…)

… z niej korzyści przypadną w całości dotychczasowym właścicielom
Dźwignia operacyjna
Firma z mniejszą dźwignią operacyjną (udziałem kosztów stałych w strukturze kosztów), przy pozostałych czynnikach niezmiennych, jest w lepszej sytuacji, jeśli chodzi o korzystanie z dźwigni finansowej, ponieważ ponoszone przez nią ryzyko operacyjne jest mniejsze
Sytuacja rynkowa
Sytuacja na rynkach akcji i długu podlega krótko…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz