Czynniki wpływające na wybór kanałów dystrybucji - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1736
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynniki wpływające na wybór kanałów dystrybucji - wykład - strona 1

Fragment notatki:

  Czynniki wpływające na wybór kanałów dystrybucji    - Czynniki rynkowe   1. Wielkość i specyfika rynku docelowego (mała/duża liczba klientów)   2. Stopień rozproszenia geograficznego   3. Oczekiwania klientów:   - wzorce zachowań zakupowych klientów, na przykład sezonowość zakupów,   - wymagania konsumentów (użytkowników), co do użyteczności kanałów dystrybucji, przekładające się na  wybór strategii intensywności dystrybucji.   - Cechy charakterystyczne produktu  ( trwałość, złożoność, innowacyjność, waga i rozmiary produktu,  standaryzacja, stopień złożoności technicznej produktu, niska lub wysoka wartość jednostkowa, kompleksowość  asortymentu, częstotliwość zakupu, faza cyklu życia produktu oraz znaczenie marki). Przesądzają o sposobie  zachowania się nabywców przy zakupie określonych produktów oraz decydują o wymaganiach stwarzanych  przez produkty odnośnie warunków transportowania, magazynowania czy sposobu udostępniania nabywcom.   - Cechy przedsiębiorstwa   - potencjał finansowy,   - kompleksowość asortymentu,   -poziom kontroli (wysoki/niski),   - koszty dystrybucji,   - doświadczenia w zakresie dotychczasowej współpracy przedsiębiorstwa z innymi uczestnikami kanału  dystrybucji.     Pośrednikami  w kanałach dystrybucji są osoby lub firmy, które świadczą usługi bezpośrednio  związane z zakupem i/lub sprzedażą produktów w czasie ich drogi od producenta do nabywcy lub  użytkownika. Są to: hurtownicy, agenci, detaliści oraz agencje wspomagające.  Działalność hurtowa  - zakup dużych, jednorodnych partii produktów w celu ich dalszej odsprzedaży z zyskiem  nabywcom instytucjonalnym (detalistom), usługodawcom, producentom i innym hurtownikom, rzadko  nabywcom indywidualnym.   Agenci -  nie przejmują tytułu własności towarów, lecz tylko negocjują warunki sprzedaży lub zakupu dla  swoich klientów, pełniąc rolę niezależnych pośredników handlowych między producentami a instytucjonalnymi  lub indywidualnymi nabywcami ich produktów (przedstawiciele handlowi, przedstawiciele producentów,  brokerzy, agenci importerów i eksporterów, komisanci).   Sprzedaż detaliczna  - wszystkie rodzaje działalności, mające na celu sprzedawanie towarów i usług  bezpośrednio konsumentowi, do jego osobistego, nie komercyjnego użytku.  Detaliści  w ramach prowadzonej  przez siebie działalności  przejmują tytuł własności  do sprzedawanych produktów, za co otrzymują  marżę ,  będącą różnicą pomiędzy ceną sprzedaży finalnym nabywcom a ceną zakupu u producenta lub hurtownika.   Agencje wspomagające -  firmy pomagające w wykonywaniu zadań dystrybucyjnych innych niż 

(…)

….
Agencje wspomagające - firmy pomagające w wykonywaniu zadań dystrybucyjnych innych niż
sprzedawanie, kupowanie i przenoszenie tytułu własności. Są to zleceniobiorcy wykonujący wybrane
(określone) zadania dystrybucyjne ze względu na swoją specjalizację lub doświadczenia rynkowe
(firmy transportowe, firmy magazynowe, agencje reklamowe, agencje badania rynku, firmy
ubezpieczające, pośrednicy finansowi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz