Czynniki wpływające na postępowanie konsumentów - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1673
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynniki wpływające na postępowanie konsumentów - wykład - strona 1 Czynniki wpływające na postępowanie konsumentów - wykład - strona 2 Czynniki wpływające na postępowanie konsumentów - wykład - strona 3

Fragment notatki:

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA POSTĘPOWANIE KONSUMENTÓW       1/ kulturowe, 2/ społeczne, 3/ personalne 4/ psychologiczne. Dokładana identyfikacja tych czynników  przyczynić się może do rozpoznania zainteresowań konsumentów, doboru odpowiednich bodźców w  procesie wpływania na ich reakcje oraz jak najlepszego przystosowania produktów do ich potrzeb.     1.  Czynniki kulturowe : kultura, subkultura i klasa społeczna.   Kultura  jest to złożona całość obejmująca wiedzę, wierzenia, sztukę, prawo, moralność, zwyczaje i  wszelkie inne zdolności nabyte przez człowieka, jako członka społeczeństwa. Każda kultura dysponuje  indywidualnym systemem wartości, przekonaniami oraz preferuje pewne typy zachowań.   Subkultura  to segment systemu kulturowego, który dzieląc z nadrzędną jednostką wspólne, podstawowe  wartości i normy, manifestuje swoją odrębność przez własne, specyficzne treści, obejmujące wybrane  sfery życia społecznego.   Najczęściej wyodrębnia się subkultury: narodowościowe, wyznaniowe, rasowe, geograficzne   Wpływ kultury na zachowania konsumenta odzwierciedla się w:   - Preferencji w zakresie spożywania (użytkowania) poszczególnych produktów.   - Odrębności zwyczajów nabywczych.   - Zróżnicowaniu środków promocji produktów.     Klasa społeczna  - relatywnie homogeniczna i trwała grupa społeczna, zorganizowana w sposób  hierarchiczny, której członkowie wykazują wspólne wartości, zainteresowania i zachowania. Ludzie z  danej klasy społecznej mają często podobne preferencje w zakresie zakupu takich produktów, jak: artykuły  odzieżowe, samochody, meble, wybierają zwykle te same formy spędzania wolnego czasu.   2. Czynniki społeczne : grupy odniesienia, rodzina, role społeczne i status.   Grupa odniesienia  - struktura społeczną, do której pragnie należeć jednostka, i z którą się identyfikuje.  Grupa odniesienia tworzy wzorce zachowań i jest ważnym źródłem informacji dla nabywcy w zakresie  analizowanych wariantów zakupu. Wyróżniamy pierwotne, wtórne i aspiracyjne grupy odniesienia.   Grupy odniesienia:   - Oddziałują na poziom aspiracji - odgrywają rolę w kształtowaniu się satysfakcji lub niezadowolenia.     - Wyznaczają akceptowane wzory wydatkowania pieniędzy, umeblowania mieszkań czy nawet prestiżu.     Rodzina:    - wychowująca - rodzice przekazujący podstawowe wartości,   - prokreacyjna - współmałżonek oraz dzieci - w większym stopniu wpływają na codzienne zachowania  zakupowe.     Proces podejmowania decyzji o zakupie produktów w rodzinie jest determinowany:   - Określonymi rolami pełnionymi przez poszczególnych członków rodziny   ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz