Czynniki środowiskowe indukujące deficyt wody

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynniki środowiskowe indukujące deficyt wody - strona 1 Czynniki środowiskowe indukujące deficyt wody - strona 2 Czynniki środowiskowe indukujące deficyt wody - strona 3

Fragment notatki:


slajd 2/25 Czynniki środowiskowe indukujące deficyt wody (tzw. stres wodny lub osmotyczny) w roślinie:
wysoka temperatura atmosfery - pobieranie nie nadąża za transpiracją
niski potencjał roztworu glebowego
niska temperatura gleby - gł. wiosną, wczesnym latem (dzień - wysoka temp., noc - niska)
wymarzanie wody w glebie - na przedwiośniu (temp. powietrza 0°C, ale woda w glebie jest zamarznięta) slajd 3/25 Deficyt wody w komórce wynika z jej odwodnienia i ma miejsce wtedy, kiedy potencjał wody w środowisku jest niższy od potencjału wody w komórce. Dochodzi do plazmolizy - obkurczania wakuoli, a potem całego protoplastu. slajd 4-8/25 Funkcjonalne zaburzenia obserwowane podczas stresu osmotycznego. odwodnienie błon komórkowych prowadzi do:
zaburzenia selektywności błony (niekontrolowany ruch substancji przez błony zewnętrzne i endomembrany)
zachwianie homeostazy komórkowej (wysokie stężenia i niewłaściwy stosunek jonów jednowartościowych do dwuwartościowych)
odwodnienie białek cytoplazmy warstwa dipoli wody (otoczka wodna) utrzymuje wyższorzędową strukturę białka
odwodnienie powodowane przez niewłaściwy stosunek jonów 1+ do 2+
nieodwracalna koagulacja białek , a następnie struktur subkomórkowych , zwana także krystalizacją reszty aminokwasów odwodnionych białek reagują między sobą i z jonami, co powoduje utratę katalitycznych zdolności
organella łączą się ze sobą w agregaty i mechanicznie uszkadzają komórkę
spadek natężenia wielu procesów metabolicznych (fotosyntezy, asymilacji azotu, siarki, syntezy białek)
różne procesy są różnie wrażliwe - najbardziej fotosynteza, bo faza jasna wymaga utrzymania ścisłej struktury błon tylakoidów
po plazmolizie hamowane jest pobieranie mineralnych form azotu - po denaturacji białek uszkodzony zostaje pierwszy enzym - reduktaza azotanowa
spadek turgoru komórki wzrost ilości H 2 O 2 i innych reaktywnych form tlenu powodują utlenienie struktur (gł. Lipidów błonowych) i pogłębienie destrukcji błon
zaburzenia w syntezie fitohormonów obniżona synteza cytokinin i auksyny - hormonów stymulujących wzrost
wzmożona synteza ABA i etylenu - hormonów hamujących wzrost
ograniczony wzrost w lecie nawet kilkugodzinne więdnięcie roślin ma ogromne przeniesienie na plonowanie
slajd 9/25 Odporność roślin na deficyt wody (stres wodny) może mieć charakter:
odporności konstytucyjnej (adaptacji) - dziedziczona, warunkowana genetycznie
przystosowania morfologiczno - anatomiczne


(…)


GRUPA
PRZYKŁADY
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY
WŁAŚCIWOŚCI
FUNKCJE
Grupa 1
(D-19)
Em pszenica
bogate w glicynę z krótkimi odcinkami α-helisy
silnie uwodnione
wiązanie wody
stabilizacja makromolekuł
Grupa 2
(D-11)
DHN kukurydza
D-11 bawełna
bogate w lizynę, serynę i prolinę; α-helisa z krótkimi, powtarzalnymi, konserwatywnymi motywami
uwodnione, zlokalizowane w cytoplazmie i jądrze, kwaśne związane…
… zgromadzonych w wakuoli równoważone są w cytoplazmie wysokimi stężeniami osmoregulatorów (np. glicyny-betainy), dzięki czemu przytrzymywane są duże ilości wody i nie dochodzi do odwodnienia cytosolu.
Osmoregulatory:
aminokwasy: prolina
cukry: sacharoza, trehaloza, maltoza
IV-rzędowe związki amonowe:
glicyna-betaina prolina-betaina
sulfonian choliny
alkohole wielowodorotlenowe: pinitol, mannitol
slajd 17/25
Niektóre osmoregulatory pełnią funkcję osmoprotektorów (np. prolina). Akumulują się w sąsiedztwie konkretnych białek błonowych i cytoplazmatycznych, zapobiegając ich odwodnieniu i denaturacji (pozwalają na utrzymanie struktury wyższorzędowej)
slajd 18/25
Synteza specyficznych białek (tzw. LEA ang. late embriogenesis abudant) zwanych także dehydrynami.
pełnią rolę osmoprotektorów, chronią białka…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz