Czynniki kształtujące przedsiębiorczość młodzieży

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynniki kształtujące przedsiębiorczość młodzieży - strona 1 Czynniki kształtujące przedsiębiorczość młodzieży - strona 2 Czynniki kształtujące przedsiębiorczość młodzieży - strona 3

Fragment notatki:

xxx xxx
Wydział xxx Kierunek: xxx
Czynniki kształtujące przedsiębiorczość młodzieży
______________________________________________________________
xxx
Transformacja ustrojowa, która dokonała się w Polsce po 1989 roku, wymusiła na społeczeństwie, a w szczególności jej młodszej części, nową jakość postępowania. W ciągu kilku ostatnich lat obserwuje się, może jeszcze zbyt powolny, ale konsekwentny, marsz ku całkowitemu przystosowaniu się do nowych warunków życia w systemie gospodarki rynkowej. Ze zmianami tymi wiąże się realizacja zasadniczych haseł i pojęć, takich jak: przedsiębiorczość, samorealizacja, jakość, efektywność, konkurencyjność i wiele innych , o których jeszcze do niedawna prawie nikt nie słyszał.
Otwierając w Sejmie w 2000 roku dwudniową konferencję nt. „Ku wspólnocie demokracji” z udziałem przedstawicieli ponad stu rządów, Minister Spraw Zagranicznych Bronisław Geremek zadał pytanie ważkie pytanie: „dlaczego demokracja?”. W odpowiedzi wymienił: prawa człowieka, gdyż „demokracja i związane z nią swobody polityczne, normy i instytucje są fundamentem wolności człowieka”; pokój i bezpieczeństwo wewnątrz państw i między narodami, gdyż „demokracja wyzwala kreatywność i przedsiębiorczość jednostek i grup; uczestniczenie, odpowiedzialność i upodmiotowienie jednostek i grup społecznych”, które jest niezbędne w prawidłowym rozwoju społeczeństwa. Przede wszystkim zatem, przedsiębiorczość wśród młodych ludzi wymuszona została przez rzeczywistość i zmieniające się wciąż realia gospodarki rynkowej.
Obecnie młody człowiek poszukując swojej drogi życiowej staje często przed koniecznością dokonywania wyborów, których nie musiał dokonywać jego rodzic, np.: jaką wybrać szkołę, by w przyszłości znaleźć pracę, która będzie w stanie zaspokoić jego potrzeby samorealizacyjne i finansowe. Te wybory często są dokonywane już na poziomie szkoły podstawowej. Im bardziej trudna sytuacja panuje na rynku, tym większa presja jest wywierana na przyszłych poszukujących pracy.
Koniecznym stało się poznanie pojęcia przedsiębiorczości, które zdominowało polski rynek pracy. Encyklopedia PWN wyjaśnia to pojęcie, jako cechę działania zmierzającego do zapewnienia racjonalnej i efektywnej koordynacji zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa oraz umożliwiającego osiąganie racjonalności gospodarowania oraz efektywności ekonomicznej, która wyraża stopień osiąganej racjonalności. Z definicji tej wynika, że motywem przedsiębiorczości młodego człowieka jest dążenie do uzyskania efektywności, pozwalającej na jego bieżące funkcjonowanie i stwarzającej podstawy jego rozwoju. Inny periodyk mówi zaś wprost o cechach osobowości, którymi charakteryzuje się przedsiębiorca:

(…)

… istotne uznali oni umiejętność rozwiązywania problemów, łatwość przystosowania się do nowych sytuacji oraz opanowanie w sytuacjach stresowych. Za najmniej ważne uznali przemawianie publiczne, zdolności przywódcze oraz myślenie w kategoriach globalnych. Nieco odmienne zdanie na ten temat posiadali studenci. Ich zdaniem, zdolności, jakie powinna rozwijać w nich szkoła, to przede wszystkim myślenie
… problemów,
wykazuje zdolność przystosowania się do zmiennych warunków otoczenia. Widać tu wyraźnie, w jaki sposób uwidacznia się przedsiębiorcze działanie. Łatwo można dopasować ww. działania do konkretnej sytuacji w życiu każdego młodego człowiek, np. poszukiwanie pracy. Ironią losu jest, że najstarsza definicja przedsiębiorczości jest ciągle najbardziej aktualna. Ekonomista Joseph Schumpeter zdefiniował…
… się wyniki odpowiedzi na pytanie: jakie cechy ma mieć twoja idealna praca?
Współczesność stawia przed młodym pokoleniem nowe ambitne wyzwania. Musi ono zrozumieć, że dzisiaj wyznacznikiem pracy jest jakość, a nie jak kiedyś ilość. Aby to osiągnąć należy zachować złoty środek, jakim jest postawa asertywna. Najgorsze są skrajności: zbytnia uległość i zachowanie agresywne. U podstaw asertywności leży…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz