Czym jest biznes plan - Funkcje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1652
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czym jest biznes plan - Funkcje - strona 1

Fragment notatki:

Autor na 4 stronach zawarł opracowanie takich zagadnień jak: definicja biznesplanu, charakterystyczne cechy biznesplanu, jaki powinien być biznesplan, zewnętrzne i wewnętrzne funkcje biznesplanu, co powinien zawierać biznesplan, 3 grupy tematyczne wyznaczające merytoryczny zakres biznesplanu, cechy kapitału własnego, cechy kapitału obcego, co to jest rynek finansowy, co to jest rynek pieniężny, składniki rynku pieniężnego, rynek walutowy - definicja, rynek eurowalutowy - definicja, rynek transakcji (financial futures) - definicja, funkcje rynku kapitałowego, cechy rynku kapitałowego, rynek pierwotny - definicja, rynek wtórny - definicja, rynek giełdowy - definicja, rynek pozagiełdowy - definicja, oferta niepubliczna - definicja, oferta publiczna - definicja, akcje - definicja, charakterystyka dwóch rodzajów akcji, obligacja - definicja.

BIZNES PLAN jest zestawem dokumentów (programów i analiz), w których, na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych zawarta jest projekcja celów firmy i sposobów ich osiągania, przy uwzględnieniu wszystkich istniejących uwarunkowań natury finansowej, rynkowej, marketingowej, organizacyjnej kadrowej i technologicznej. Obejmuje on działalność bieżącą oraz okres od 3 do 5 lat. Biznes plan jest:
1.Podstawowym instrumentem rozwoju nowoczesnej firmy, a także gwarancją bezpieczeństwa przed podjęciem zbytniego ryzyka,
2.Sprecyzowaniem środków prowadzących do osiągnięcia konkretnych celów,
3.Najważniejszym narzędziem „sprzedaży” pomysłu potencjalnemu inwestorowi czy bankowi, będącym siłą napędową i drogowskazem przedsięwzięcia,
4.Dokumentem opisującym zamierzenia firmy, sposób, w jaki będą one realizowane i przy użyciu, jakich środków; 5.Przedstawieniem celów firmy wraz ze strategią ich realizacji, 6.Podstawowym narzędziem do negocjacji z przyszłymi wspólnikami, inwestorami, partnerami do realizacji wspólnych przedsięwzięć,
7.Prezentacją pomysłu na zrealizowanie danego przedsięwzięcia,
8.Pomocą w zidentyfikowaniu mocnych i słabych stron firmy, 9.Wstępną weryfikacją pomysłu na biznes.
Biznes plan musi być:
1.Przygotowany profesjonalnie, dzięki czemu będzie wzbudzał zaufanie do firmy,
2.Przejrzysty, zrozumiały, łatwy do czytania, podbudowany sprawdzalnymi faktami i danymi - a więc rzetelny i przekonujący dzięki obiektywnemu przedstawieniu różnych aspektów przedsięwzięcia,
3.Skierowany do konkretnego inwestora i musi zaspokajać jego indywidualne wymagania,
4.Zbiorem wszystkich celów i sposobów ich osiągania tak, aby inwestorzy mogli zapoznać się z marketingową, operacyjną i finansową strategią przedsiębiorstwa,
5.Zbiorem argumentów uporządkowanych w logicznej kolejności tak, aby ukazywać firmę i jej plany jako opłacalną inwestycję.
Funkcje biznes planu:
1.Zewnętrzna, decydująca o zdobyciu kapitału niezbędnego do realizacji zamierzonego przedsięwzięcia,
2.Wewnętrzna, decydująca o strategii rozwoju dla firmy na najbliższe lata (w tym znaczeniu jest planem operacyjnym przedstawiającym cele firmy z określeniem zadań, oraz środków niezbędnych do ich realizacji).
Połączenie obu tych funkcji podczas tworzenia biznes planu sprawia, że jest on przez to bardziej uniwersalny, wiarygodny i użyteczny.
Co powinien zawierać biznes plan?
1. Streszczenie 2. Opis firmy 3. Produkt i usługi 4. Proces produkcyjny i technologia
5. Pomysł
6. Rynek
8. Marketing 9. Realizacja
10. Finansowanie
11. Prognozy finansowe 12. Podsumowanie Struktura biznes planu ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz