Czym jest biznes plan - Funkcje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1673
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czym jest biznes plan - Funkcje - strona 1

Fragment notatki:

Autor na 4 stronach zawarł opracowanie takich zagadnień jak: definicja biznesplanu, charakterystyczne cechy biznesplanu, jaki powinien być biznesplan, zewnętrzne i wewnętrzne funkcje biznesplanu, co powinien zawierać biznesplan, 3 grupy tematyczne wyznaczające merytoryczny zakres biznesplanu, cechy kapitału własnego, cechy kapitału obcego, co to jest rynek finansowy, co to jest rynek pieniężny, składniki rynku pieniężnego, rynek walutowy - definicja, rynek eurowalutowy - definicja, rynek transakcji (financial futures) - definicja, funkcje rynku kapitałowego, cechy rynku kapitałowego, rynek pierwotny - definicja, rynek wtórny - definicja, rynek giełdowy - definicja, rynek pozagiełdowy - definicja, oferta niepubliczna - definicja, oferta publiczna - definicja, akcje - definicja, charakterystyka dwóch rodzajów akcji, obligacja - definicja.

BIZNES PLAN jest zestawem dokumentów (programów i analiz), w których, na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych zawarta jest projekcja celów firmy i sposobów ich osiągania, przy uwzględnieniu wszystkich istniejących uwarunkowań natury finansowej, rynkowej, marketingowej, organizacyjnej kadrowej i technologicznej. Obejmuje on działalność bieżącą oraz okres od 3 do 5 lat. Biznes plan jest:
1.Podstawowym instrumentem rozwoju nowoczesnej firmy, a także gwarancją bezpieczeństwa przed podjęciem zbytniego ryzyka,
2.Sprecyzowaniem środków prowadzących do osiągnięcia konkretnych celów,
3.Najważniejszym narzędziem „sprzedaży” pomysłu potencjalnemu inwestorowi czy bankowi, będącym siłą napędową i drogowskazem przedsięwzięcia,
4.Dokumentem opisującym zamierzenia firmy, sposób, w jaki będą one realizowane i przy użyciu, jakich środków; 5.Przedstawieniem celów firmy wraz ze strategią ich realizacji, 6.Podstawowym narzędziem do negocjacji z przyszłymi wspólnikami, inwestorami, partnerami do realizacji wspólnych przedsięwzięć,
7.Prezentacją pomysłu na zrealizowanie danego przedsięwzięcia,
8.Pomocą w zidentyfikowaniu mocnych i słabych stron firmy, 9.Wstępną weryfikacją pomysłu na biznes.
Biznes plan musi być:
1.Przygotowany profesjonalnie, dzięki czemu będzie wzbudzał zaufanie do firmy,
2.Przejrzysty, zrozumiały, łatwy do czytania, podbudowany sprawdzalnymi faktami i danymi - a więc rzetelny i przekonujący dzięki obiektywnemu przedstawieniu różnych aspektów przedsięwzięcia,
3.Skierowany do konkretnego inwestora i musi zaspokajać jego indywidualne wymagania,
4.Zbiorem wszystkich celów i sposobów ich osiągania tak, aby inwestorzy mogli zapoznać się z marketingową, operacyjną i finansową strategią przedsiębiorstwa,
5.Zbiorem argumentów uporządkowanych w logicznej kolejności tak, aby ukazywać firmę i jej plany jako opłacalną inwestycję.
Funkcje biznes planu:
1.Zewnętrzna, decydująca o zdobyciu kapitału niezbędnego do realizacji zamierzonego przedsięwzięcia,
2.Wewnętrzna, decydująca o strategii rozwoju dla firmy na najbliższe lata (w tym znaczeniu jest planem operacyjnym przedstawiającym cele firmy z określeniem zadań, oraz środków niezbędnych do ich realizacji).
Połączenie obu tych funkcji podczas tworzenia biznes planu sprawia, że jest on przez to bardziej uniwersalny, wiarygodny i użyteczny.
Co powinien zawierać biznes plan?
1. Streszczenie 2. Opis firmy 3. Produkt i usługi 4. Proces produkcyjny i technologia
5. Pomysł
6. Rynek
8. Marketing 9. Realizacja
10. Finansowanie
11. Prognozy finansowe 12. Podsumowanie Struktura biznes planu ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz