Czeki - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czeki - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Czeki
Przepisy ustawy z 28 kwietnia 1936 r. - Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283 ze zm.) nie zawierają definicji czeku. Przyjąć jednak należy, że czek jest pisemnym, wystawionym w określonej przez prawo formie poleceniem zapłaty. Konstrukcja czeku, podobnie jak weksla, opiera się na przekazie. Czek stanowi polecenie skierowane do przekazanego (trasata-banku) do dokonania zapłaty sumy pieniężnej z rachunku wystawcy czeku na rzecz odbiorcy przekazu (uprawnionego z czeku). Uprawniony z czeku upoważniony zostaje do podjęcia sumy pieniężnej w banku - wyjątek stanowią czeki rozrachunkowe. Czek spełnia bardzo istotną z punktu widzenia obrotu gospodarczego funkcję płatniczą. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz