czasy na kolokwium, (sem IV)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
czasy na kolokwium, (sem IV) - strona 1 czasy na kolokwium, (sem IV) - strona 2 czasy na kolokwium, (sem IV) - strona 3

Fragment notatki:

PRESENT SIMPLE (do, does - 3 o. lp.) +es (3 os. lp.) - in July, the afternoon, at 7.00, every ... on ... in the evening, once a day - always, usually, often - prawdy życiowe - stałe zasady, reguły - czynności codzienne - nawyki - czynności np. harmonogram PRESENT CONTINOUOS (I'm, You're + czasownik + ing) - now, at the moment, right now, this evening/week, these days, at present, currently, nowadays, tommorow morning, soon, on Saturday, tonight - czynności lub sytuacje mające miejsce w chwili mówienia - czynności mające miejsce w bieżącym okresie - czynności zaplanowane na niedaleką przyszłość PRSENT PERFECT (have/has + III forma czasownika) - recently, so far, for, since, yet - czynności lub zdarzenia, które miały miejsce niedawno (bez określenia dokładnego czasu), a ich skutki są obecnie widoczne lub odczuwalne - doświadczenia życiowe - cynności rozpoczęte w przeszłości i nadal trwają PRESENT PERFECT CONTINOUOS (have/has been + czasownik + ing) - a few days, so many years, for ever 2 hours, for a long time, last... - czynności lub sytuacje które trwają od pewnego momentu - czynności będące przyczyną obecnego stanu rzeczy PAST SIMPLE (did + 2 forma czasownika) - yesterday, the day before yesterday, in 1999, last week..., a few days... during the lesson, after, before, when, while - czynności jednorazowe - czyności trwające jakiś czas - czynności powtarzające się w przeszłości PAST CONTINOUOS (was, were + czasownik + ing) -zdarzenia które miały miejsce w tym samym czasie WHILE - this time yesterday -zdarzenia lub czynności odbywające się w pewnym momencie w przeszłości -zdarzenia i sytuacje które stanowiły tło dla innych wydarzeń PAST PERFECT (had + czasownik + 3 forma) - for 15 years, the night before, for 12 years - cynności lub stany przeszłe, które poprzedzały inne czynności lub stany przeżyć - określające kolejności wydarzeń w przeszłości
*Po WHEN jest past simple / pozostała część zdania Past Perfect MODAL VERBS: Can- umiejętność (prośba, o pozwolenie, przypuszczenie, czas dotyczący zmysłów) Could- umiejętność w przeszłości (uprzejma prośbą, o pozwolenie, przypuszczenie dotyczące teraźniejszości) Must- konieczność/nakaz Needn't - brak przymusu/konieczność Musn't- zakaz May/Maigh- przypuszczenie dotyczące teraźniejszości lub przyszłości (uprzejma, oficjalna prośba w 1os.lp) Should/ought to- obowiązek, rada, krytyka Shall- propozycja zrobienia czegoś dla inne osoby
ARTICULES A/AN- rzeczownik policzalny w liczbie pojedynczej -wymieniamy osobę/rzecz po raz pierwszy -zawody (a lady, a dog, a very, an engineer, an old, a rucksack, a biologist, a library)
-(nic) rzeczowniki w liczbie mnogiej niepoliczalne -przed imionami, nazwiskami, nazwy miast, krajów (wyjątek- The USA, the United Kingdom) -nazwy posiłków (animals, Germany, on Tuseday, in work/hospital, At sea)


(…)

…, pasm górskich, grupy wysp, instrumenty muzyczne, kanałów TV, pustyń, hoteli, kin, teatrów, muzeów, klubów, restauracji, pubów
QUALITY AND A FINISHED ITEM Identify the words: 1 output 2 item 3 backwards 4 piecework 5 assembly lines 6 sampling 7 workmanship Answer the q: 1 It would be research, customer, service, marketing.
2 They are working fast but this grated problem with quality. 3 Quality control…
… (drugi), przymiotnik stopnia najwyższego, zaznaczamy że istnieje tylko 1 osoba/rzecz określonego rodzaju, nazwy oceanów, rzek, mórz, pasm górskich, grupy wysp, instrumenty muzyczne, kanałów TV, pustyń, hoteli, kin, teatrów, muzeów, klubów, restauracji, pubów
PRESENT SIMPLE (do, does - 3 o. lp.) +es (3 os. lp.) - in July, the afternoon, at 7.00, every ... on ... in the evening, once a day - always…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz