Cykl życia rodziny-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cykl życia rodziny-opracowanie - strona 1 Cykl życia rodziny-opracowanie - strona 2 Cykl życia rodziny-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

CYKL ŻYCIA RODZINY, STADIA KRYZYSOWE W ŻYCIU RODZINY W KONCEPCJI MILTONA ERICKSONA - RODZINA TO PROCES.
Kryzys należy rozumieć jako przemiana, a więc nie musi on być zjawiskiem negatywnym. Kolejne stadia w życiu rodziny zależą od tego w jaki sposób poradzi sobie ona z bieżącym kryzysem. Cechą charakteryzującą rodzinę jest to, że ona w ustawicznym procesie, a więc charakteryzuje się dynamiką zmian w czasie. Spojrzenie w kategoriach systemu, który się zmienia niezależnie od, np. liczby członków.
Rodzina ludzka przechodzi przez kilka etapów kryzysowych (są one w każdej rodzinie, tyczy to gatunku ludzkiego). Kontrowersja - Milton nie badał rodzin aborygeńskich, afro amerykańskich.
STADIA ROZWOJU/ KRYZYSU RODZINY:
STADIUM ZALOTÓW - to okres powolnego odłączania się młodego człowieka od rodziny macierzystej, to poszukiwanie swojego miejsca w społeczności dorosłych, miejsca na drabinie społecznej i poszukiwanie zadowalającego związku emocjonalno - uczuciowego poza rodziną. Okres ten kończy się gdy procesy poszukiwań są skończone sukcesem. Istnieje tutaj ryzyko związane z czasem, tzn. im dłużej młody człowiek szuka z włączeniem się w społeczność dorosłych, tym bardziej peryferyjną jednostką się staje. Trudność wynika m.in. z baraku rytuału inicjacji w cywilizacji zachodniej, ale także z wystąpieniem niekiedy ………, czy obawy wobec wzięcia na siebie odpowiedzialności. Zaczyna się w momencie „wychodzenia z domu” (powiązane z 5 stadium rozwoju tożsamości), zwraca uwagę na różnice między ludźmi, zawieranie przyjaźni, jeśli do 30 roku życia nie było próbowania z płcią przeciwną, jest zagrożenie.
MAŁŻEŃSTWO - w tym stadium jak i w następnych uwagę zwraca szczególnie zmiana ról. Przyjmujemy bardzo dużo ról w życiu, w rodzinie przybywa ról, ale zmienia się ich ważność co warunkuje jakość naszych relacji. Jakiekolwiek były relacje małżonków przed ślubem, jego zawarcie zmienia ich charakter. Zmiana ról polega na zmianie statusu osoby wolnej na status osoby związanej. Wchodzimy w rolę męża lub żony - zaangażowanie i dzielenie intymności. Bardzo istotną rolę w tym okresie spełniają rytuały, które pozwalają zarówno młodym jak i rodzinom macierzyńskim wejść w nowe role na co potrzebny jest czas. Rytuały, np. przygotowanie do ślubu trwają w czasie - oswojenie stopniowe ze zmianą roli, rodzice młodych także uświadamiają sobie, że ich rola się zmienia, zmiana hierarchii wartości w życiu ich dzieci, a więc świadomość, że w życiu dzieci będzie ktoś ważniejszy. Istotne jest wyznaczenie, określenie ról psychospołecznych nowej rodziny. W tym okresie pojawiają się pierwsze konflikty małżeńskie, których etiologia jest złożona.
PRZYCZYNY:
Niewystarczający od zawarcia małżeństwa,


(…)

… na to, iż społeczeństwa zachodnie przypisują niską rangę zajęciu jakim jest wychowywanie dzieci,
w tym okresie szczególnie trudnym momentem jest pójście dziecka do szkoły, ponieważ dla wielu rodziców jest to wskaźnik ich umiejętności wychowawczych i jeżeli u dziecka występują niepowodzenia szkolne to na poziomie świadomościowym mają oni pretensje do dziecka, a podświadomym do siebie.
MAŁŻEŃSTWO W WIEKU ŚREDNIM…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz