Ćwiczenia z biochemii - Przedział ufności

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia z biochemii - Przedział ufności - strona 1 Ćwiczenia z biochemii - Przedział ufności - strona 2 Ćwiczenia z biochemii - Przedział ufności - strona 3

Fragment notatki:

Przedział ufności (PU) dla nieznanej średniej populacji  wyznacza wzór:  x − t /2 s  n  x  t / 2 s  n Czyli: = x ± t  / 2 s  n Zadanie: Obliczyć przedział ufności dla średnich obydwu prób  przebiśniegów dla α = 0,05. Odp.:  t / 2=0,025  , df  =9=2,262 1=14,7±1,1  2=16,0±1,3 Współczynnik zmienności Pearsona: W  = s  x ⋅ 100 % Współczynnik zmienności nie wyrażony w procentach nosi  nazwę względnego odchylenia standardowego. Można również obliczyć współczynnik zmienności  odchylenia średniej: W  x = s  x  x ⋅ 100 % Zadanie: Obliczyć współczynniki Pearsona dla obydwu prób zerwanych  przebiśniegów. Odp.:  W 1 = 10,2% W 2 = 11,4% Zadanie: W dwóch klasach gimnazjalnych pewnej szkoły zmierzono  wysokość chłopców. W pierwszej klasie liczącej 12 chłopców  przedział ufności średniej wzrostu (dla α = 0,05) wynosi  , zaś w drugiej liczącej 9 chłopców przedział  ufności wynosi . Sprawdź, czy uzyskane wyniki  dla obydwu klas różnią się w sposób istotny statystycznie. Jeśli  nie, to oblicz wspólną średnią i odchylenie standardowe dla  połączonych klas (będzie to średnia wysokość chłopców w  klasach gimnazjalnych danej szkoły z odpowiednim  odchyleniem standardowym).  x 1=158,2  x 2=165,2 = x ± t  / 2 s  n  PU  /2 1=6,8  PU  / 2 2=5,0  PU  /2= t  / 2 s  n s =  PU  / 2⋅  n t  / 2 s 1=10,7 s 2=6,5 Stosujemy test F, aby sprawdzić, czy obliczone odchylenia  standardowe nie różnią się w sposób istotny statystycznie: F d  = s 1 2 s 2 2 = 10,70 2 6,50 2 =2,71 F  / 2=0,025  ; r 1=11  ; r  2=8 = 4,20 Odp.: Obliczone wariancje nie różnią się w sposób istotny  statystycznie (α = 0,05). Stosujemy test t-Studenta (dla dwóch prób niezależnych), aby  sprawdzić, czy obliczone średnie nie różnią się w sposób  istotny statystycznie: t d  = ∣ x 1−  x 2∣  sp 2 1 n 1  1 n 2  s p 2 =  n 1−1  s 1 2 n 2−1   s 2 2 n 1 n 2−2 s p 2 =12−1⋅10,70 29−1⋅6,502 129−2 = 84,1 t d  = ∣ 158,2−165,2∣ 84,01 11219 = 1,731 t = 0,05  ,df  =19=2,093 Odp.: Obliczone średnie nie różnią się w sposób istotny  statystycznie (α = 0,05). Obliczamy średnią ważoną z obydwu prób: ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz