Ćwiczenia - sylabus z przedmiotu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia - sylabus z przedmiotu - strona 1 Ćwiczenia - sylabus z przedmiotu - strona 2 Ćwiczenia - sylabus z przedmiotu - strona 3

Fragment notatki:

Analiza finansowa
Ćwiczenia 1
dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
Katedra Finansów, Gmach F, pok. 1108.
Konsultacje: środa 12.00-13.00.
Cel ćwiczeń
n
n
n
Lepsze przyswojenie teorii przedstawianej w
czasie wykładów.
Praktyczne wykorzystanie wiedzy
wyniesionej z wykładów.
Nabycie umiejętności przeprowadzania
analizy finansowej przedsiębiorstwa.
Literatura obowiązkowa
n
G.Gołębiowski, A.Tłaczała, Analiza
ekonomiczno-finansowa w ujęciu
praktycznym, Difin 2005.
Literatura uzupełniająca
n
n
G.Gołębiowski, P. Szczepankowski,
Analiza wartości przedsiębiorstwa, Difin,
2007.
M.Sierpińska,T.Jachna, Ocena
przedsiębiorstwa według standardów
światowych, PWN 2006.
Zasady oceny ćwiczeń
n
n
n
n
n
n
Maksymalna liczba punktów - 100.
Obecność na zajęciach – 5 punktów.
Aktywność na zajęciach – 15 punktów.
Praca domowa. Przeprowadzenie oceny wskazanej spółki - 30
punktów.
Napisanie kolokwium. Składać się na nie będą zadania do
rozwiązania i zinterpretowania - 50 punktów.
Skala ocen:
q
q
q
q
q
q
100-98 ocena celująca
97- 91 ocena 5
90-81 ocena 4,5
80-71 ocena 4
70-61 ocena 3,5
60-45 ocena 3
Zasady wystawiania oceny końcowej z
przedmiotu
n
n
n
n
n
Warunkiem zaliczenia przedmiotu i uzyskania oceny
końcowej jest pozytywna ocena z ćwiczeń i
egzaminu.
5,5 z ćwiczeń zwalnia z egzaminu i daje prawo do
oceny końcowej 5.
5 z ćwiczeń zwalnia z egzaminu i daje prawo do
oceny końcowej 4,5.
5 oraz 5,5 z ćwiczeń daje prawo, przy uzyskania
oceny 5 z egzaminu do oceny końcowej 5,5.
W każdym innym przypadku z wyjątkiem opisanego
w punkcie 4, ocena z egzaminu jest oceną
końcową.
Harmonogram ćwiczeń
L.p.
Data
Zagadnienia
1.
24.09.2008
Ćwiczenia 1. Sprawy organizacyjne
2.
1.10.2008
Ćwiczenia 2. Ćwiczenia z wykorzystaniem metod analizy
przyczynowej
3.
8.10.2008
Ćwiczenia 3. Bilans i Rachunek zysków i strat, analiza pozioma i
pionowa, dynamika, tempo zmian. Wykorzystanie informacji
dodatkowej w procesie analizy. Analiza przyczynowa wyniku
finansowego
4.
15.10.2008
Ćwiczenia 4. Analiza wskaźnikowa – wskaźniki płynności płatniczej i
sprawności działania
5.
22.10.2008
Ćwiczenia 5. Wskaźniki rentowności. Ustalanie kosztu kapitału
własnego i obcego różnymi metodami i interpretacja wyliczonych
wielkości dla różnych okresów.
6.
29.10.2008
Ćwiczenia 6. Wskaźnik EVA, WACC, metoda CAPM. Przepływy
pieniężne.
7.
5.11.2008
Ćwiczenia 7. Wskaźniki rynku kapitałowego – wyliczanie.
Harmonogram ćwiczeń
8.
12.11.2008
Ćwiczenia 8
Modele dyskryminacyjne.
9.
19.11.2008
Ćwiczenia 9
Ocena kondycji przedsiębiorstwa – dźwignia operacyjna, finansowa i
łączna.
10.
25.11.2008
Ćwiczenia 10
Bankowa ocena przedsiębiorstwa –ćwiczenia z wykorzystaniem
metodyki banku.
11.
3.12.2008
Ćwiczenia 11
Nieprawidłowości księgowe a wyniki analizy finansowej.
12.
10.12.2008
Pogłębienie wybranych zagadnień
13.
17.12.2009
Zaliczenie
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz