CIT - ogólna charakterystyka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2002
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
CIT - ogólna charakterystyka - strona 1 CIT - ogólna charakterystyka - strona 2 CIT - ogólna charakterystyka - strona 3

Fragment notatki:

CIT
Podatek dochodowy od osób prawnych CIT (Corporate Income Tax) - zaliczany do podatków bezpośrednich, stanowi dochód Budżetu Państwa. Uregulowania prawne znajdują się w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z 15.02.1992 r.
Podatnikiem podatku CIT są :
- osoby prawne
- spółki kapitałowe w organizacji (sp. Z.O.O. oraz SA)
- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze)
- podatkowe grupy kapitałowe
Podatkowa grupa kapitałowa : - związek co najmniej dwóch spółek mających osobowość prawną (sp. ZOO oraz SA)
- przeciętny kapitał przypadający na każdą ze spółek jest nie niższy niż 1 000 000 zł - jedna ze spółek tzw. spółka dominująca, posiada bezpośrednio 95% udziałów w kapitale zakładowym pozostałych spółek, tzw. spółek zależnych
- spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitałach innych spółek, które tworzą grupę
- spółki nie zalegają z podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa
- umowa o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej została zawarta w formie aktu notarialnego na okres co najmniej 3 lat podatkowych.
- poziom rentowności (relacja dochód/przychód) podatkiem grupy kapitałowej w każdym roku podatkowym wyniesie 3%
- za zobowiązania z tytułu podatku dochodowego należnego za okres obowiązywania umowy wszystkie spółki tworzące Zwolnienia podmiotowe
Przykłady podmiotów zwalnianych od podatku:
Skarb Państwa
NBP
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencja Rynku Rolnego
ZUS
Agencja Nieruchomości Rolnych
Fundusze Emerytalne
Fundusze Inwestycyjne
Fundusze Celowe
Podmiotem podatku CIT jest dochód będący nadwyżką przychodów nad kosztami. Podatnik, który poniesie stratę, może odliczyć w ciągu następnych 5 lat. Wysokość odliczenia w danym roku nie może być większa niż 50% straty. Jeśli w ciągu następnych 5 lat nastąpi strata, prawo do odliczenia nie przepada.
Przykład: W 4 kolejnych latach wygenerowano straty w wysokości 100 000zł, 30 000zł, 10 000zł i 80 000zł w 5 roku podatnik będzie mógł maksymalnie odliczyć od 300 000zł dochodu kwotę:
½ * (100 000 + 30 000 + 10 000 + 80 000) = 110 000zł.
W przypadku uzyskania przez podatnika przychodów z kilku źródeł dochodów, z jednego źródła może być pomniejszony o stratę z tego samego źródła przychodów.


(…)

… 000zł dochodu kwotę:
½ * (100 000 + 30 000 + 10 000 + 80 000) = 110 000zł.
W przypadku uzyskania przez podatnika przychodów z kilku źródeł dochodów, z jednego źródła może być pomniejszony o stratę z tego samego źródła przychodów.
Wyłączenia przedmiotowe
Z przedmiotu opodatkowania wyłączono przychody uzyskane z: - działalności rolniczej (oprócz działów specjalnej produkcji rolnej)
- gospodarki leśnej
… przez banki kredytów (max. 20% kwoty kredytów)
- wydatki na nabycie nowych technologii poniesione przez podmioty nieprowadzące działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych (max. 50% podst. Ustalenia wielkości odliczenia)
Eliminacja podwójnego opodatkowania
Podwójne opodatkowanie (w sensie prawnym): opodatkowanie tego samego dochodu w co najmniej dwóch państwach tym samym podatkiem (CIT…
… odliczenia jest mniejszy od kwoty podatku zapłaconego za granicą podatnik będzie mógł max odliczyć kwotę 95 000zł od podatku zapłaconego os sumy dochodów z kraju i zagranicy tj. 285 000 - 95 000 = 190 000 -> podatek należny w państwie rezydencji podatnika.
Rok podatkowy
Zasadniczo rok podatkowy zaczyna się w styczniu i trwa kolejne 12 m-cy. Podatnicy mogą jednak określić w dowolny sposób okres rozliczenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz