Ciśnienie na obudowę szybu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ciśnienie na obudowę szybu - strona 1 Ciśnienie na obudowę szybu - strona 2 Ciśnienie na obudowę szybu - strona 3

Fragment notatki:

Ciśnienie na obudowę szybu
Obciążenie szybu istotnie różni się od obciążeń wykopów przede wszystkim tym, że szyby są wyrobiskami o bardzo dużych wymiarach i ich wpływ ma bardziej charak­ter globalny niż lokalny. Ciśnienie boczne górotworu jest więc rozpatrywane jako ci­śnienie stanu pierwotnego z uwzględnieniem hydrostatycznego parcia poszczególnych warstw i wsp&czyrmika parcia bocznego tej warstwy, na wysokości której oceniamy ciśnienie (rys. 6.84a)
W górotworze nawodnionym uwzględniamy wypór wody działający na szkielet grun­tu i ciśnienie hydrostatyczne wody oddziałujące bezpośrednio na obudowę szybu. Na­leży przy tym uwzględnić taką sytuację, kiedy na wysokości szybu może być kilka nie­zależnych poziomów wód podziemnych. Każdy z tych poziomów jest rozdzielony war­stwą górotworu wodonieprzepuszczalnego, a więc nienawodnionego. W ogólnym przypadku ciśnienie wody możemy określić jako funkcję wzajemnego oddziaływania jej poziomów:
Jeśli przestrzeń między obudową szybu i warstwą wodonieprzepuszczalną jest sku­tecznie uszczelniona, to przyjmujemy r/, = 0,1. Gdy zastosujemy pompowanie wody poniżej warstwy wodonieprzepuszczalnej, wówczas zakładamy, że r/2 = 0,2. Jeżeli war­stwy wodonieprzepuszczalne nie występują lub spowodujemy ich przebicie, należy przyjmować hydrostatyczne ciśnienie wody, czyli tj3 = 1, Po uwzględnieniu wyporu wody, z jednej strony, a jej ciśnienie z drugiej - możemy w ogólnym przypadku zapi­sać następujące wyrażenie określające ciśnienie górotworu na obudowę szybu:
Tworząc wykres ciśnienia różnych warstw górotworu (rys. ć.84b) otrzymujemy sko­kowo zmieniające się wartości tego ciśnienia w zależności od współczynnika parcia bocznego Kt i współczynnika oddziaływania wody r/t. Szczególnie niekorzystne mogą się okazać wkładki bardzo słabych warstw zalegających między dwoma warstwami mocnymi, ponieważ mogą one nienaturalnie zwiększać ciśnienie obliczeniowe, powo­dując przesztywnienie obudowy szybu, nieuzasadniony wzrost kosztów jego budowy.
W przypadku gdy warstwa słaba znajduje się między warstwami mocnymi, ustabi­lizowanymi, gwałtowny skok ciśnienia górotworu nie jest możliwy, ponieważ bardziej intensywnie przemieszczający się do wyrobiska szybu górotwór słaby musi pokonać dodatkowy opór tarcia, ścięcia górotworu na styku z warstwami mocnymi. W global­nym układzie, jaki przyjęliśmy do obliczeń ciśnienia na obudowę szybu pojawi się lo­kalna sytuacja, w której mamy do czynienia z uplastycznieniem, naruszeniem pierście­nia górotworu o ograniczonym promieniu R. Pierścień ten, podobnie jak ociosy wyro­biska poziomego, będzie wciskany do wnętrza wyrobiska szybowego. Elementarny wycinek pierścienia będzie więc w równowadze, gdy ciśnienie boczne zrównoważy opór górotworu na ścinanie na styku pierścienia z warstwami sztywnymi. Można to zapisać następująco (rys. 6.85): ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz