Chemia - Rodzaje węglowodorów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia - Rodzaje węglowodorów - strona 1 Chemia - Rodzaje węglowodorów - strona 2

Fragment notatki:

Rodzaje węglowodorów  Węglowodorami nazywa się związki , których składnikami są wyłącznie atomy węgla i  wodoru. W zależności od tego czy atomy tworzące szkielet węglowy związku połączone są w  łańcuchy czy pierścienie , węglowodory dzieli się na łańcuchowe (alifatyczne) i  pierścieniowe. Węglowodory łańcuchowe dzieli się na : 1) nasycone – alkany(parafiny) mające midzy atomami węgla tylko wiązania pojedyncze 2) nienasycone, które dzieli się na : • alkeny (olefiny)- o podwójnym wiązaniu między dwoma sąsiednimi atomami węgla • alikny(acetyleny)- z potrójnym wiązaniem między dwoma sąsiednimi atomami  węgla Wśród węglowodorów pierścieniowych wyróżnia się:        1)cykloalkany(w tym nafteny, tzn. cykloalkany występujące w ropie naftowej)        2)węglowodory aromatyczne9pochodne benzenu0 Budowa cząsteczek Alkany są węglowodorami, których cząsteczki są zbudowane z atomów węgla o hubrydyzacji  sp3 i atomów wodoru, połączonych ze sobą pojedynczymi wiązaniami typu  . Cztery atomy  związane z atomem węgla są ułożone w narożnikach czworościanu foremnego(tetraedru), a  kąty miedzy wiązaniami wynoszą 109,50 Cząsteczki alkanów nie są więc płaskie. Łańcuch węglowy nie tworzy linii prostej, lecz  łamaną. W związku z tym wzory strukturalne alkanów i grup alkilowych należałoby  przedstawić tak, jak to pokazano niżej, jednak dla przejrzystości wzoru łańcuch węglowy  przedstawiony jest zwykle jako linia prosta. Alkany tworzą szereg homologiczny o wzorze  ogólnym               .Związki należące do takiego szeregu są względem siebie homologami  różniącymi się kolejno grupą metylenową              . Trzy pierwsze węglowodory szeregu homologicznego alkanów tworzą cząsteczki o łańcuchu  prostym. Począwszy od butanu atomy węgla mogą być powiązane w łańcuchy proste lub  rozgałęzione. Przedrostek n-(normalny) stosuje się do wszystkich węglowodorów i innych związków  organicznych zawierających normalny, czyli prosty, nierozgałęziony łańcuch węglowy.  Istnienie dwóch odmian butanu jest efektem różnego powiązania atomów węgla w cząsteczce.  Związki, które mają ten sam wzór sumaryczny, ale różną budowę cząsteczki nazywa się  izomerami. Typ izomerii reprezentowany przez odmiany butanu jest przykładem izomerii  strukturalnej zwanej również izomerią konstrukcyjną. Następny w szeregu homologicznym weglowodór-petan-posiada trzy odmiany izometryczne: Liczba izomerów alkanów wzrasta szybko ze wzrostem liczby atomów węgla w cząsteczce. I  tak: heksan ma 5 izomerów, heptan- 9, oktan-18, nonan-35, dekan-75, dodekan-335, ejkozan- 366319, triakontan- 4,11*109. Na przykładzie izomerów pentanu można stwierdzić, że  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz