Chemia organiczna - ćwiczenia, lista VI - Eter dietylowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia organiczna - ćwiczenia, lista VI - Eter dietylowy - strona 1

Fragment notatki:

Chemia Organiczna. Ćwiczenia -
Lista VII
1.
W jaki sposób otrzymać następujące związki, stosując reakcję Williamsona:
c) PhCH2OCH(CH3)2
a) CH3OCH2CH2CH3
b) PhOCH3
d) C2H5OCH2C(CH3)3
2.
W wyniku reakcji eteru metylowo-t-butylowego z jednym molem HI powstaje jodek tbutylu i metanol. Jak wyjaśnić taki kierunek reakcji? Jakie inne produkty mogłyby
powstać?
3.
Jakich produktów oczekujesz w wyniku następujących reakcji:
a) eter fenylowo-metylowy + 2HI, 100ºC
b) eter dietylowy + Na, temp. wrzenia
c) eter diizopropylowy + O2, 20ºC
d) tetrahydrofuran + EtMgBr, 50ºC
e) eter allilowy o-krezolu, 220ºC
f) tetrahydrofuran + st. HBr, temp. wrzenia
4.
Podaj wzory i nazwy produktów następujących reakcji:
a) 1,2-epoksy-2-metylopropan + CH3ONa, a następnie H+,
b) 1,2-epoksy-2-metylopropan + CH3OH / H+,
c) 1,2-epoksy-2-metylopropan + C6H5MgBr, a następnie H3O+,
d) 1,2-epoksy-2-metylopropan + H+, H2
e) 3-bromo-2-metylo-2-butanol + NaOH (20%),
5.
Zaproponuj sposób otrzymywania, stosując dowolne odczynniki:
a) trans-2-chlorocykloheksanol z fenolu
b) 2-fenoksy-1-propanol z alkoholu allilowego
c) 1,2-difenylo-1,2-etanodiol ze styrenu i bromobenzenu
7.
Zidentyfikuj eter na podstawie następujących danych spektroskopowych:
HNMR:
1.10ppm - d
3.65ppm - m (7 linii)
Fragmentacja w widmie masowym: 102 (M+), 87, 59, 45 (pasmo główne), 43, 39, 27;
zinterpretuj tę fragmentację.
1
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz