Aminokwasy-wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2464
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Aminokwasy-wykłady - strona 1 Aminokwasy-wykłady - strona 2 Aminokwasy-wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 7  AMINOKWASY    Aminokwasy zawierają w cząsteczce, oprócz rodnika  węglowodorowego, dwie grupy funkcyjne:  - aminową –NH2  - kwasową –COOH    Ponadto aminokwasy mogą zawierać inne grupy funkcyjne np. wodorotlenową,  wodorosiarczkową, pierścień aromatyczny lub heterocykliczny.    Położenie grupy aminowej w cząsteczce określa się w stosunku do grupy  –COOH , a ściśle –  w odniesieniu do  atomu   węgla w grupie karboksylowej , któremu nadaje się pozycję1.    Powszechnie stosowane  nazwy aminokwasów są nazwami zwyczajowymi , natomiast  nazwy systematyczne  wywodzą się od nazwy odpowiedniego  kwasu , np.      Do pochodnych aminowych kwasu propionowego i fenylopropionowego  zalicza się  alaninę i fenyloalaninę :      Pochodną  kwasu walerianowego  jest norwalina:        Otrzymywanie aminokwasów- reakcje:  • reakcje kwasów fluorowcokarboksylowych z amoniakiem,  • hydrolityczny rozkład białek pod działaniem kwasów mineralnych, zasad lub enzymów.  Wydzielone aminokwasy można rozdzielić przez przeprowadzenie ich w estry, rozdział  estrów na drodze destylacji i hydrolizę do czystych substancji.    Najprostszy sposób otrzymywania aminokwasów  polega na reakcji kwasów  fluorowcokarboksylowych z amoniakiem, np.      WŁAŚCIWOŚCI AMINOKWASOW  •aminokwasy, w przeciwieństwie do amin i kwasów karboksylowych,  są nielotnymi  krystalicznymi ciałami stałymi, które topią się z rozkładem w dość wysokiej  temperaturze   •aminokwasy są nierozpuszczalne w niepolarnych rozpuszczalnikach, takich jak eter naftowy,  benzen czy eter dietylowy.  W wodzie rozpuszczają się dobrze .  •wodne roztwory aminokwasów zachowują się podobnie  jak roztwory substancji o dużym  momencie dipolowym    Wszystkie te właściwości aminokwasy zawdzięczają istnieniu jonu obojnaczego .      Pod wpływem pola elektrycznego cząsteczki takie nie wędrują do elektrod, czyli  zachowują się obojętnie.    Wartość pH, przy której aminokwasy w polu elektrycznym nie wędrują do żadnej z elektrod  nazywa się  punktem izoelektrycznym albo izojonowym .    Przy dodawaniu jonów wodorowych  (kwasu ) grupa ujemna przyjmuje protony (jony  wodorowe) i ulega rozładowaniu. Cząsteczka zatem przyjmuje ładunek dodatni który  zlokalizowany jest przy grupie -NH3 + . W tej sytuacji odczyn roztworu zmienia się na  kwaśny i aminokwas  wędruje w polu elektrycznym do katody, podobnie jak czynią to  kationy.    W środowisku kwasowym – w formie kationowej (jonu dodatniego):      Przy dodawaniu jonów wodorotlenowych OH-  (z zasady) do roztworu aminokwasu  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz