Chemia nieorganiczna laboratorium - wprowadzenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia nieorganiczna laboratorium - wprowadzenie - strona 1 Chemia nieorganiczna laboratorium - wprowadzenie - strona 2 Chemia nieorganiczna laboratorium - wprowadzenie - strona 3

Fragment notatki:

CHEMIA NIEORGANICZNA
Kurs CHC 0132l
WSTĘP
Celem ćwiczeń z laboratorium Chemia Nieorganiczna II jest zapoznanie się z wybranymi
reakcjami charakterystycznymi kationów oraz anionów w roztworach wodnych.
W oparciu o znajomość tych reakcji możliwe jest w analizie chemicznej określenie składu
jakościowego badanej substancji chemicznej (tzn. stwierdzenie jakie kationy i aniony wchodzą
w skład badanego związku chemicznego). Określenie składu ilościowego substancji chemicznej jest
przedmiotem analizy chemicznej ilościowej.
Analiza jakościowa nieznanej substancji chemicznej oparta jest na szeregu różnych typów
reakcji charakterystycznych, w wyniku których pierwiastek chemiczny lub grupy pierwiastków,
wchodzące w skład badanej substancji tworzą nowe związki chemiczne mające określone,
charakterystyczne własności jak np. postać kryształów, barwę, zapach, rozpuszczalność w kwasach
i zasadach, itd.
Powstawanie takich związków pozwala na wnioskowanie o obecności tych lub innych
pierwiastków w badanej substancji. Np. obecność jonów Cu2+ w roztworze stwierdzamy na
podstawie niebieskiego zabarwienia jonów Cu(NH3)42+ powstającego w wyniku dodania amoniaku
do roztworu wodnego Cu2+. O obecności jonów S2- świadczy nieprzyjemny zapach siarkowodoru
wydzielającego się pod wpływem kwasów.
Reakcje chemiczne, za pomocą których wykrywamy składniki badanej substancji, a także
reakcje służące do rozdzielenia tych składników nazywamy reakcjami charakterystycznymi.
Reakcje charakterystyczne dzielimy na:
- reakcje specyficzne,
- reakcje selektywne,
- reakcje grupowe.
Do reakcji specyficznych należą reakcje które zachodzą jednoznacznie tylko dla jednego
jonu.
Reakcje selektywne dotyczą ograniczonej liczby jonów, a reakcje grupowe obejmują niekiedy
bardzo dużą liczbę jonów.
Reakcji specyficznych jest niezmierne mało. Należy do nich np. reakcja jonów Mn2+ z Pb3O4
w środowisku kwaśnym.
Dlatego też konieczne jest uprzednie oddzielenie badanego jonu od tych które maja wspólne z nim
reakcje. Stosujemy następujące metody rozdzielenia jonów:
- strącanie trudnorozpuszczalnych związków,
- elektrolityczne wydzielanie metali,
- tworzenie związków kompleksowych,
- utlenianie i redukcję,
- ekstrakcję.
W jakościowej chemii analitycznej dzielimy kationy na pięć grup, natomiast aniony dzielimy
na siedem grup na podstawie reakcji z określonymi odczynnikami grupowymi.
Do I grupy kationów należą jony: Ag+ , Pb2+, Hg22+ tworzące z rozcieńczonym HCl,
odczynnikiem grupowym I grupy kationów trudnorozpuczczalne osady chlorków.
1
Do II grupy kationów należą jony: Ca2+, Ba2+, Sr2+ tworzące z rozcieńczonym H2SO4
odczynnikiem grupowym kationów II grupy trudnorozpuszczalne osady siarczanów.
Do III grupy kationów należą jony: Cu2+, Cd2+, Hg2+ oraz Bi3+ tworzące podgrupę IIIa oraz
jony As5+ , As3+, Sb5+, Sb3+, Sn2+, Sn4+ wchodzące w skład podgrupy IIIb. Kationy te z AKT,
odczynnikiem grupowym kationów III grupy, tworzą w środowisku kwaśnym przy pH = 0,5
trudnorozpuszczalne osady siarczków. Do wytrącania ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz