Chemia analityczna - ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia analityczna - ćwiczenia - strona 1

Fragment notatki:

Nastawianie miana kwasu solnego
na węglan sodu
Najczęściej stosowaną substancją podstawową do nastawiania
miana kwasu solnego jest bezwodny węglan sodu, Na2CO3, jako
pospolity związek łatwy do otrzymania w stanie wysokiej czystości.
Węglan sodu reaguje z kwasem solnym według reakcji:
2 HCl +Na2CO3 → 2 NaCl + H2CO3 → 2NaCl + H2O + CO2
Wykonanie oznaczenia
OdwaŜyć na wadze analitycznej ok. 0,1 g Na2CO3 (ale z
dokładnością 0,0001 g !!!), przesypać sól do kolby stoŜkowej
(naczyńko wagowe zwaŜyć ponownie) i rozpuścić w 40 cm3 wody
destylowanej. Do roztworu dodać 2 krople oranŜu metylowego i
miareczkować kwasem solnym do zmiany barwy z Ŝółtej na
cebulkową. Podgrzać roztwór do wrzenia w celu usunięcia dwutlenku
węgla, ostudzić do temperatury pokojowej i w przypadku Ŝółtej barwy
roztworu dodawać ostroŜnie po kropli, kwas solny aŜ do pojawienia się
ponownie barwy cebulkowej. Oznaczenie powtórzyć 2-3 razy. Na
podstawie ilości odwaŜonej soli oraz objętości zuŜytego kwasu
solnego obliczyć molowe stęŜenie kwasu solnego. Wyniki
poszczególnych oznaczeń nie powinny róŜnić się więcej niŜ o 0,2%.
Jako wynik końcowy przyjąć średnią arytmetyczną z poszczególnych
oznaczeń.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz