Charakterystyka umów handlowych - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka umów handlowych - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Charakterystyka umów handlowych
9Główną cechą charakteryzującą umowy handlowe jest szeroki zakres swobody kontraktowania, i to bez obawy stron tej umowy co do ingerencji innych podmiotów. Zasada swobody umów została normatywnie wyrażona w art. 3531 k.c., zgodnie z którym strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Swoboda kontraktowania nie jest nieograniczona i dlatego też powołany przepis art. 3531 k.c. wprowadza jako granicę tej swobody przepisy ustawy, naturę stosunku prawnego i zasady współżycia społecznego.
9W przypadku kontraktów handlowych zwraca uwagę częstotliwość występowania umów długoterminowych, w tym umów regulujących zasady współdziałania podmiotów gospodarczych o charakterze trwałym. Tego rodzaju umowy zapewniają stabilność przedsięwzięć gospodarczych i zwiększają pewność ich realizacji. Ma to szczególne znaczenie w przypadku stosunków umownych o charakterze specjalistycznym, w których realizacji uczestniczy wielu przedsiębiorców. Pojawiają się wtedy umowy o charakterze kompleksowym i wielostronnym, w których zarówno proces zawierania umów, jak i ich realizacji rozciąga się w czasie i przebiega w określonych etapach. W tego rodzaju kontraktach powstaje konieczność uwzględniania w szerokim zakresie występujących zmian okoliczności wpływających na wykonanie umowy. Dlatego też w wielu przypadkach zachodzi konieczność dokonania odpowiednich zmian zawartej umowy. Z tych przyczyn w treści kontraktów handlowych powinny znaleźć się odpowiednie klauzule adaptacyjne o charakterze zbliżonym do reguły rebus sic stantibus.
Ponieważ przy nawiązaniu umownej współpracy między przedsiębiorcami konieczne jest ujawnienie pewnych tajemnic handlowych, w umowach handlowych wprowadza się obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego strony dowiedziały się w związku z umową. Odpowiednie postanowienia o takiej treści są częstym składnikiem umów handlowych, również tych nienazwanych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz