Charakterystyka nauk prawnych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2891
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka nauk prawnych - omówienie - strona 1 Charakterystyka nauk prawnych - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Charakterystyka nauk prawnych
Podział nauk:
- przyrodnicze - zajmują się przyrodą,
społeczne - zajmują się człowiekiem,
- teoretyczne - zajmują się kwestią: jak jest?
praktyczne - zajmują się kwestią: jak być powinno?
- empiryczne - opierają się na doświadczeniu,
formalne - nowe tezy wnioskowane są z aksjomatów.
Nauki prawne należą do nauk: społecznych, teoretycznych i empirycznych. Jednoznaczna klasyfikacja nie jest jednak możliwa, gdyż z pozostałych kategorii również elementy są w naukach prawnych używane.
Podział nauk prawnych wg niemieckiej szkoły historycznej:
a) filozofia (teoria) prawa,
b) dogmatyki prawnicze,
c) nauki historyczno-prawne.
a) Filozofię prawa rozwinął pozytywizm prawniczy (J. Austin, G. Jellinek). Zajmuje się problematyką państwa i prawa, m.in. jego definicją, analizą języka prawnego i pojęć prawnych.
Trzy nurty badawcze: analityczny (problematyka logiczno-językowa), empiryczny i metodologiczny (analiza metod w prawoznawstwie).
b) Dogmatyki prawnicze to szczegółowe nauki prawne, związane z odpowiednimi gałęziami prawa. Także rozwinięte zostały przez pozytywizm prawniczy. Dogmatyki zajmują się problemami interpretacyjnymi (interpretowanie prawa), systematyzacyjnymi (jego porządkowanie) i walidacyjnymi (rozstrzyganie kwestii obowiązywania). Według pozytywizmu prawoznawstwo zajmuje się analizą tekstów prawnych. Prawnik winien traktować przepisy prawne jak dogmaty i ograniczać się tylko do ich analizy (de lege lata), nie podejmować krytyki i usprawniania (de lege ferenda). Obecnie postępuje uempirycznienie metod badawczych i podjęcie problematyki de lege ferenda.
c) Na nauki historyczno-prawne największy wpływ miała niemiecka szkoła historyczna. Obejmuje m.in. historię państwa i prawa danego kraju, powszechną historię państwa i prawa, prawo rzymskie i historię doktryn polityczno-prawnych. Najważniejsze w tej grupie jest prawo rzymskie.
Dodatkowo z rozwojem nauki i techniki doszły do podziału nauk prawnych tzw. nauki pozasystemowe (informatyka prawnicza, socjologia prawa, komparatystyka, logika prawnicza, kryminalistyka itp.).
Podstawowe metody analizy prawa:
a) językowo-logiczne (pozytywizm prawniczy),
b) socjologiczne,
c) psychologiczne.
a) Metody językowo-logiczne mają podstawowe znaczenie. Wykorzystują naukę o języku, logikę (teoria argumentacji; logika deontyczna - rachunek logiczny na zdaniach z wyrażeniami normatywnymi (nakazy/zakazy/dozwolenia)) i metodologię nauk.
b) Metody socjologiczne - techniki zbierania i opracowania danych, badania panelowe (przekrojowo w czasie), obserwacja uczestnicząca.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz