Charakterystyka marketingu przemysłowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka marketingu przemysłowego  - strona 1 Charakterystyka marketingu przemysłowego  - strona 2 Charakterystyka marketingu przemysłowego  - strona 3

Fragment notatki:


CHARAKTERYSTYKA MARKETINGU PRZEMYSŁOWEGO SPIS TREŚCI Pojęcie marketingu przemysłowego. Elementy i uczestnicy rynku przemysłowego. 3. Różnice pomiędzy rynkiem dóbr przemysłowych a rynkiem dóbr konsumpcyjnych. Segmentacja w marketingu przemysłowym. kryteria segmentacji, zdefiniowanie rynku docelowego, pozyc jonowanie produktu. 1. POJĘCIE MARKETINGU PRZEMYSŁOWEGO Pojęcie marketingu przemysłowego jest różnie rozumiane. I tak na przykładzie Oksfordzkiego Słownika Marketingu jest on rozumiany jako marketing dóbr i usług w którym rynek potencjalny obejmuje raczej przedsiębiorstwa i organizacje niż ogół konsumentów, z kolei Moriss określa marketing przemysłowy jako działalność gospodarczą, która ułatwia procesy wymiany pomiędzy producentami a klientami instytucjonalnymi. Leonardo natomiast uznaje marketing przemysłowy jako marketing dóbr i usług zakupywanych przez przedsiębiorstwa, instytucje i jednostki administracji publicznej w celu ich bezpośredniego lub pośredniego wykorzystania do wytworzenia innych dóbr i usług. W przytoczony ch definicjach zakres pojęciowy marketingu przemysłowego jest bardzo szeroki. Koncentrują się one na stwierdzeniu, iż marketing przemysłowy opisuje procesy wymiany pomiędzy organizacjami, nie obejmując swoim zasięgiem gospodarstw domowych czy pojedynczych konsumentów. 2. ELEMENTY I UCZESTNICY RTNKU PRZEMYSŁOWEGO Trudno w zasadzie ograniczać pojęcie marketingu przemysłowego do marketingu wyłącznie odnoszącego się do procesów wymiany występujących na rynku przemysłowym. Termin ten należy raczej odnieść do procesów wymiany występujących na rynku jednostek zinstytucjonalizowanych. Rynek ten, oprócz wymienionego już rynku przemysłowego - nazywanego także rynkiem producentów lub rynkiem przedsiębiorstw - obejmuje również :

(…)

… przemysłowe nawet
o 200% ( producenci spodziewają się dobrej koniunktury, kupują na zapas surowce i zwiększają swoje moce produkcyjne ). Natomiast spadek popytu o określone dobra konsumpcyjne o 10% może spowodować głębokie załamanie popytu na dobra inwestycyjne niezbędne do ich produkcji. Wiele firm, zauważając możliwość zmiany popytu, dywersyfikuje swoje portfele produktowe oraz rynki, na których działają, aby równoważyć sprzedaż w zależności od zmian w cyklach koniunkturalnych.
8. Profesjonalizm sprzedaży i zakupów przemysłowych - dobra przemysłowe sprzedawane są przez profesjonalnie wyszkolonych sprzedawców i nabywane są przez wyspecjalizowanych zaopatrzeniowców posiadających znaczną wiedzę techniczną. Sprzedaż dóbr inwestycyjnych wymaga niejednokrotnie znajomości wielu szczegółów technicznych oferowanych…
…. Znaczenie dostaw w systemie Just in Time - szereg firm wymaga od swoich dostawców, by dostawy były realizowane zgodnie z planowanym przez siebie cyklem produkcyjnym. Pozwala to w dużej mierze na redukcję wielkości zapasów magazynowych i związanych z tym kosztów. W związku z tym szereg dostawców przemysłowych, by zadowolić swoich klientów, stara się dostarczać „dokładnie na czas”.
15. Możliwość występowania…
… kryteriów obiektywnych
wykorzystywanych w marketingu przemysłowym można zaliczyć trzy grupy kryteriów :
Kryteria związane ze strukturą organizacji (demograficzne ) :
sektory gospodarcze - np. budownictwo, przemysł, handel, usługi;
podział jednostek dokonuje się najczęściej według usystematyzowanych kryteriów zawartych w EKD (Europejskiej Klasyfikacji Działalności ) lub SWW (Systematycznym Wykazie Wyrobów…
… na materiały ( np. tekturę papier tworzywa sztuczne, blachę ) i surowce do wyrobu opakowań ( np. celulozę, granulaty, związki chemiczne ropochodne, rudy metali ).
Spadek popytu na środki transportu przemysłowego ( wózki widłowe) spowoduje ograniczenie zamówień na silniki, akumulatory, opony, karoserie, to z kolei pociągnie spadek zamówień na łożyska, komponenty do produkcji gumy, ogniwa, blachę itp…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz