Charakter wiązań w krysztale

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakter wiązań w krysztale - strona 1 Charakter wiązań w krysztale - strona 2 Charakter wiązań w krysztale - strona 3

Fragment notatki:


Wykład 10 Wykład 1 Kryształy kowalencyjne 1. Wi ą zanie atomowe i atomowe spolaryzowane w  1. Wi ą zanie atomowe i atomowe spolaryzowane w kryształach. 2. Kowalencyjne kryształy  pierwiastków niemetali. 3. Kowalencyjne kryształy zwi ą zków typu AB i A xBy 4. Heterodesmiczne kryształy kowalencyjne.                                          Kowalencyjne    Charakter wi ą za ń  w krysztale Charakter wi ą za ń  w krysztal                                                              Delokalizacja                                     Polaryzacja                                                              M etaliczne                                  Jonowe    Wi ą zanie    Wi ą zanie   σ 2s2 2p x 2p y 2p z ↑↓ ↑ ↑ ↑ 2s 2 2p x 2p y 2p z ↑ ↑ ↑ ↑ ↑↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ Oktety Lewisa Oktety Lewis molekuły kryształ Kryształy kowalencyjne Kryształy kowalencyjn Homodesmiczne 1. Pierwiastków 2. Zwi ą zków AB 3. Zwi ą zków A B Heterodesmiczne 1. Pierwiastków 2. Molekularne 3. Zwi ą zków A x By IA  IIA  IIIA  IVA  VA  VIA  VIIA  VIIIA              2He  Pierwiastki grup głównych  Pierwiastki grup głównych tworz ą ce kryształy kowalencyjne tworz ą ce kryształy kowalencyjn 1H              2He 3Li  4Be  5B  6C  7N  8O  9F  10Ne  11Na  12Mg  13Al  14Si  15P  16S  17Cl  18Ar  19K  20Ca  +31Ga  32Ge  33As  34Se  35Br  36Kr  +31Ga  37Rb  38Sr  +49In  50Sn  52Sb  52Te  53 I  54Xe  55Cs  56Ba  +81Tl  82Pb  83Bi  84Po  85At  86Rn  87Fr  88Ra              Diament  Diament Regularny (Fd3m) diament    heksagonalny (lonsdaleit) P63/mmc Krzem elementarny Krzem elementarn Regularny (Fd3m) krzem               heksagonalny Wybrane wła ś ciwo ś ci regularnych struktur   pierwiastków grupy IV PIERWIASTEK W Ę GIEL (DIAMENT)  KRZEM GERMAN CYNA SZARA Parametr  a  komórki elementarnej [Å] 3.56 5.43 5.64 6.48 elementarnej [Å] Promie ń   kowalencyjny[Å] (odległo ść   mi ę dzyatomowa) 0.77 1.11 1.22 1.41 Elektroujemno ść wg. Görlicha 2.18 1.82 1.83 1.73 Energia wi ą zania [kJ . mol-1] 348 226 163 195 [kJ . mol-1] 348 226 163 19 Temperatura  topnienia [oC] 4000 1414 938 232 Twardo ść  

(…)


Elektroujemność
wg. Görlicha
2.18
1.82
1.83
1.73
Energia wiązania
[kJ . mol-1]
348
226
163
195
Temperatura
topnienia
[oC]
>4000
1414
938
232
Twardość
(wg. Skali Mohsa)
10
6.5
6.0
1.5
CięŜar właściwy
[g/cm3]
3.53
2.33
5.32
5.77
German
Cyna szara (α – Sn)

SiC
heksagonalny P63mc
regularny Fd3m
trygonalny P3m1
Węglik krzemu SiC
regularny
heksagonalny
WŁAŚCIWOŚCI
Odmiany krystalograficzne:
βSiC – regularna niskotemperaturowa
αSiC – heksagonalna wysokotemperaturowa
Gęstość
3.21 g/cm3
Temp. Sublimacji
2600-2800oC
Współcz. rozsz. 5.12 10-61/K
Wl. mechaniczne E do 500 Gpa, G do 170 Gpa
KIC do 5.5 MPam1/2 m - 8-15
Przewodnictwo cieplne 170 W/mK
Twardość
9 Mohsa
33,4 Gpa (Vickers)
Półprzewodnik
Odporność chemiczna
-nierozpuszczalny w kwasach organicznych
-odporny na HF
-odporny na utlenianie
Struktury sfalerytu i wurcytu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz