Charakter cyklu życia organizacji - projektowanie organizacji

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakter cyklu życia organizacji - projektowanie organizacji - strona 1 Charakter cyklu życia organizacji - projektowanie organizacji - strona 2 Charakter cyklu życia organizacji - projektowanie organizacji - strona 3

Fragment notatki:

Charakter cyklu życia organizacji Projektowanie organizacji - ustalanie struktury organizacyjnej najodpowiedniejszej przy danej strategii, zasobach ludzkich, technologii i zadaniach organizacji. Projektowanie organizacji jest procesem ciągłym, gdyż strategie i otoczenie zmieniają się w czasie a zmiany w strukturze zazwyczaj wprowadza się metodą prób i błędów.
Zasady projektowania organizacji
Przy tworzeniu nowej organizacji menedżerowie muszą rozpatrzyć cztery podstawowe zagadnienia:
I. Podział pracy - rozkładanie złożonego zadania na części, w wyniku czego poszczególne osoby ponoszą odpowiedzialność za ograniczony zbiór czynności, a nie za całość zadania. Zwiększa to wydajność, gdyż każdy staje się specjalistą w wykonywaniu określonego zadania, a ponieważ jest duża różnorodność zadań łatwo można dobrać najbardziej odpowiadające uzdolnieniom i zainteresowaniom.
Specjalizacja zadań może prowadzić do braku poczucia kontroli nad swoim środowiskiem lub gdy nie daje poczucia osobistego zadowolenia, do znużenia.
2. Departamentalizacja - grupowanie podobnych i logicznie powiązanych czynności w działy. W organizacjach jest wiele różnorodnych zadań i działów połączonych w logiczny i sprawny sposób.
3. Hierarchia - układ wielu szczebli w strukturze organizacyjnej, na którego szczycie znajduje się najwyższy rangą menedżer (menedżerowie) odpowiedzialny za operacje całej organizacji; na kolejnych szczeblach znajdują się kierownicy niższych stopni. Wiąże się to z rozpiętością kierowania - liczba osób i działów bezpośrednio podległych jednemu kierownikowi. Rozpiętość ta nie może być ani zbyt duża, gdyż kierownik byłby przeciążony, a pracownicy w zbyt małym stopniu uzyskiwaliby od niego wskazówki i podlegaliby jego kontroli, ani zbyt mała, gdyż prowadziłoby to do nie wykorzystania kierowników i niesprawności działu. Rozpiętość wpływa także na szybkość podejmowania decyzji w sytuacjach, w których z konieczności są zaangażowane różne szczeble hierarchii.
4.Kgoordynowanie - proces łączenia działalności odrębnych działów, tak, aby skutecznie osiągać cele organizacji. Stopień koordynacji zależy od istoty zadań i od stopnia wzajemnej zależności ludzi, którzy je wykonują w różnych działach. Wysoki stopień koordynacji będzie korzystny w pracy nie rutynowej i trudnej do przewidzenia oraz tam, gdzie przyjmuje się jako cel wysoką efektywność. Koordynowanie może też występować między ludźmi pracującymi w różnych organizacjach.
Metody projektowania organizacji 1. Podejście klasyczne - biurokracja Organizacja w której działania i cele są racjonalnie obmyślone i w której wyraźnie określono podziały pracy. Charakteryzuje się specjalizacją zadań, powoływaniem ludzi na stanowiska na podstawie kwalifikacji, stwarzaniem możliwości kariery zawodowej, rutynizacją działań, ustalonymi zasadami podejmowania decyzji, jasnymi liniami podporządkowania, wyraźnie określonym zakresem władzy i odpowiedzialności.


(…)

… - wszystkie elementy znajdujące się poza organizacją, mają związek z jej w tym elementy o bezpośrednim i pośrednim oddziaływaniu.
e) w szkoleniu behawioralnym stosuje się takie metody jak ćwiczenia symulacyjne , gry przemysłowe i opisy sytuacyjne, tak aby pracownik za pomocą inscenizacji mógł się nauczyć zachowań właściwych w danej pracy.
Stosunki międzyludzkie w organizacjach odgrywają bardzo ważną rolę. Odpowiednie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz