Cewniki powlekane nanocząsteczkami srebra- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2338
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cewniki powlekane nanocząsteczkami srebra- opracowanie - strona 1 Cewniki powlekane nanocząsteczkami srebra- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Joanna Kwiotek 181833
Cewniki powlekane nanocząsteczkami srebra - inhibicja powstawania biofilmu bakterii Staphylococcus Aureus
Synteza nanocząsteczek srebra
Z celu produkcji nanocząsteczek srebra przeprowadzono reakcję redukcji. Substratami reakcji były: 0.1M azotan srebra, 0.1M cytrynian sodu, 0.1M borowodorek sodu. Otrzymanie oczekiwanego produktu zostało potwierdzone poprzez obserwację zmiany koloru roztworu - z blado żółtego w brązowy, spektroskopię UV-VIS oraz obrazowanie mikroskopem elektronowym (SEM)
Ocena wpływu nanocząsteczek srebra na inhibicję wzrostu bakterii
Klinicznie wyizolowane bakterie zostały pozostawione przez noc w bulionie odżywczym. Następnie po rozcieńczeniu zawiesiny 100krotnie zostały pozostawione na kolejną godzinę. Po tym czasie na próbkę (talerz) zawierający 96 studzienek dodawano po 100μl zawiesiny i różne stężenia nanocząsteczek srebra ( 25,50,75,100 μg/ml). Tak przygotowane próbki inkubowano przez 3 dni w 37 C. Po tym czasie usunięto medium zaś szczep przemyto 100 ul 1% wodnego roztworu fioletu krystalicznego. Po 30 minutach (temperatura pokojowa) usunięto barwnik, następnie do próbek dodano 95% etanol i inkubowano 15min. Po tym czasie przeprowadzono pomiar spektrofotometryczny przy długości fali 570nm. Na podstawie wyników obliczono procent inhibicji wg wzoru: Wpływ nanocząsteczek srebra na powstawanie biofilmu na cewniku
W badaniach użyto wysterylizowanego cewnika o pojemności 2000ml. Cewnik pocięto na kawałki o długości 1,5cm i 10 losowych próbek zanurzono w 190ml sterylnego roztworu soli fizjologicznej po czym wymieszano. Następnie seryjnie rozcieńczoną zawiesinę zaszczepiono posiewem dywanowym na płytkach z podłożem z agarem odżywczym oraz z agarem z glukozą ziemniaczaną. Zaszczepione płytki z agarem odżywczym inkubowano w 37C przez 24 do 48h zaś z agarem „ziemniaczanym” w 28C przez 3do 4 dni. Po czasie inkubacji nie zaobserwowano wzrostu bakterii i grzybów co wskazuje na sterylność fragmentów cewnika. Powlekanie cewnika nanocząsteczkami srebra
Kawałki cewnika zanurzono w mono dyspersyjnym roztworze koloidalnego nano-srebra o stężeniu 100ul i trzymano przez 24h w 37C. Po tym czasie w próbek usunięto nadmiar zawiesiny i wysuszono w 50C. Topografię podłoża badano następnie pod mikroskopem elektronowym (SEM). Analiza inhibicji powstawania biofilmu
Cewnik pokryty nanocząsteczkami srebra zanurzono w 10ml zawiesiny bakterii na 24h (37C). Po czasie inkubacji próbki przemyto 0,1% roztworem fioletu krystalicznego. Następnie kawałki cewnika przemyto trzykrotnie 95% etanolem. Tak oczyszczony roztwór badano spektrofotometrycznie przy długości fali 570nm. Na podstawie wyników obliczono procent inhibicji wg wzoru: ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz