Podstawy projektowania materiałów

note /search

Cewniki powlekane nanocząsteczkami srebra- opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Podstawy projektowania materiałów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2338

Joanna Kwiotek 181833 Cewniki powlekane nanocząsteczkami srebra - inhibicja powstawania biofilmu bakterii Staphylococcus Aureus Synteza nanocząsteczek srebra Z celu produkcji nanocząsteczek srebra przeprowadzono reakcję redukcji. Substratami reakcji były: 0.1M azotan srebra, 0.1M

Polimery w medycynie- opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Podstawy projektowania materiałów
Pobrań: 539
Wyświetleń: 4830

Joanna Kwiotek 181833 POLIMERY W MEDYCYNIE W dobie dzisiejszej nauki i techniki polimery i wyroby polimerowe są szeroko stosowane. Ciągle też, badane są możliwości ich użycia i zastosowania są. Przykładem ich użycia są różne działy medycyny. Konspekt ten traktować będzie o zastosowaniu polimerów w...

Antybakteryjne działanie nanocząsteczek metali- opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Podstawy projektowania materiałów
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2240

Nanocząsteczki metali i tlenków metali wykazują silne właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne. Stosowanie tychże cząsteczek w domieszkowaniu nanokompozytów okazuje się zatem właściwe w zastosowaniu medycznym. Materiały tak konstruowane z...