Cele i zadania Public Relations - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cele i zadania Public Relations - omówienie - strona 1 Cele i zadania Public Relations - omówienie - strona 2 Cele i zadania Public Relations - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Cele i zadania Public Relations
Główne cele stojące przed PR jako działalnością zostały już przedstawione i można je wnioskować bezpośrednio z definicji. Jednak przed rozpoczęciem omawiania następnych zagadnień należy te cele, choć trochę usystematyzować, aby niepotrzebnie nie tworzyły zbędnego chaosu i swoistego panoptikum. Ponieważ głównym celem public relations jest dobro organizacji, to jego zadaniem jest uczynienie wszystkiego, co możliwe, aby ludzie kupowali wyroby firmy, korzystali z jej usług, nabywali akcje, udzielali kredytów, ułatwiali przedsięwzięcia, kooperowali w dziedzinie dostaw produktów i wydajnie i twórczo pracowali. Ważne jest przy tym, aby przedsiębiorstwo miało świadomość tego, że większość rzeczy, które robi jest postrzegane przez jego otoczenie i również, aby organizacja wybrała drogę złotego środka podczas komunikowania się z otoczeniem. Można tu przywołać słowa Bernarda Shawa:, „…czym się różni uniwersalista od specjalisty? Uniwersalista wie nic o wszystkim, a specjalista wie wszystko o niczym”. Podobnie przedsiębiorstwo w swoim działaniu nie może być zbyt uniwersalne, ale też nie może być zbyt wyspecjalizowane. Inaczej mówiąc nie może być czasami zbyt bierne, ale w określonych przypadkach nie może być zbyt aktywne. Czasem niech mniej informuje otoczenie, innym razem niech robi to stanowczo częściej. Jednak powróćmy do istoty naszych rozważań, czyli do celów i zadań public relations. Według E. Cenker zadania PR można podzielić na trzy kategorie: zadania nakierowane na wizerunek, zadania skierowane do wewnątrz firmy i zadania skierowane na zewnątrz firmy. Oczywiście wszystkie z wymienionych zadań będą miały wpływ na ostateczny wizerunek zainteresowanego podmiotu. Jednak dla potrzeb tej analizy nas interesują tylko zadania z pierwszej grupy, czyli skierowane na kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa. Są to:
♦ kreowanie reputacji firmy, jej ochrona i poprawa
♦ system identyfikacji wizualnej
♦ sponsoring
♦ uczestnictwo w akcjach organizowanych przez organizacje społeczne lub charytatywne
♦ dbanie o wizerunek w sytuacjach kryzysowych
♦ uczestnictwo w targach i organizowanie wystaw
Nieco inaczej, a zarazem dużo bardziej szczegółowo przedstawia rzecz K. Wojcik. Według niej do centralnych zadań w metodycznym PR należą kolejno następujące działania:
♦ analiza sytuacji wyjściowej dotyczącej stosunków organizacji z otoczeniem, postawienie diagnozy na tej podstawie, której zasadniczą treścią jest obraz organizacji w różnych częściach jej otoczenia;
♦ określenie celów i zadań z nich wynikających, pożądanego wizerunku organizacji w otoczeniu, stanu stosunków z otoczeniem; ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz