Cele i sposoby unieszkodliwiania osadów ściekowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cele i sposoby unieszkodliwiania osadów ściekowych-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

23. Cele i sposoby unieszkodliwiania osadów ściekowych.
Ogólnym celem oczyszczania ścieków jest ochrona czystości środowiska człowieka, a przede wszystkim ochrona czystości wód powierzchniowych. Bezpośrednim celem oczyszczania ściekow jest więc taka zmiana składu i właściwości aby odprowadzenie ich do odbiornika nie naruszyło w nim naturalnego życia biologicznego i nie było przeszkodą do dalszego, uzasadnionego względami sanitarnymi, gospodarczymi i innymi wykorzystywania jego wód oraz nie zagrażało zdrowiu ludności i zwierząt gospodarskich.
Najbardziej ogólnie sposoby oczyszczania ścieków można podzielić na: mechaniczne, fizykochemiczne, biologiczne.
Sposoby mechaniczne opierają się na wykorzystaniu procesów cedzenia, rozdrabniania, sedymentacji, flotacji. Do tego celu służą następujące urządzenia: krata, sita, rozdrabniarki, piaskowniki, osadniki i odtłuszczacze lub inne urządzenia do flotacji. Sposoby fizykochemiczne wykorzystują oczywiście procesy fizykochemiczne a pośród nich przede wszystkim: koagulację, sorpcję, niekiedy elektorlizę, zobojętnienie, utlenienie, redukcję. Do tego celu służ: urządzenia do przygotowania i przechowywania roztworów reagentów, dozatory, mieszacze, komory reakcji, komory flokulacji, urządzenia do chlorowania i inne.
Sposoby biologiczne opierają się na procesach biochemicznych związanych z działalnością życiową specjalnych mikroorganizmów. Procesy te prowadzi się bądź w warunkach zbliżonych do naturalnych, bądź w warunkach sztucznych. W pierwszym wypadku stosuje się pola nawadniane, filtry gruntowe i stawy rybne, a w drugim złoża biologiczne, zbiorniki z osadem czynnym i rowy biologiczne
Oczyszczaniu ścieków towarzyszy z reguły przeróbka osadu i większości części stałych zatrzymanych w mechanicznych urządzeniach do oczyszczania ścieków. W przeróbce osadu, która polega na usuwaniu jego skłonności do zagniwania, niszczeniu zawartych w nich pasożytów oraz zmniejszaniu jego objętości, stosuje się procesy: fermentacji, zagęszczenia, suszenia, filtrowania, kompostowania i czasem spalania. Do tego celu służą: komory fermentacyjne, zagęszczacze, filtry próżniowe, kompostowanie, poletka do suszenia, piece do suszenia i spalania.
Na podstawie: „KANALIZACJA TOM 2” WACŁAW BŁASZCZYK, MAREK ROMAN, HENRYK STAMATELLO, ARKADY WARSZAWA 1974 ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz