Cechy systemów ochrony zdrowia - wykład, 6sem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cechy systemów ochrony zdrowia - wykład, 6sem - strona 1 Cechy systemów ochrony zdrowia - wykład, 6sem - strona 2

Fragment notatki:

Kwestia zdrowia:
• WHO - Zdrowie jest pełnym dobrostanem fizycznym, psychicznym i społecznym, a nie tylko brakiem choroby lub niedomagania
• Przyczyny zgonów w Polsce:
- są choroby układu krążenia oraz nowotworowe (stanowią 70% zgonów), trzecia grtupa to urazy i zatrucia (6%) i nieokreślone zgony (6%)
• System ochrony zdrowia - całość działań, których celem jest promowania, poprawa oraz zachowanie dobrego stanu zdrowia członków populacji - zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obiektywnie i subiektywnie
• Cele systemów:
1. Poprawa stanu zdrowia populacji i promowanie społecznego dobrostanu
2. Zapewnienie powszechności i równości w dostępie do opieki
3. Zapewnienie mikro i makro ekonomicznej efektywności wykorzystania zasobów
4. Dbałość o skuteczność kliniczną dostarczonej opieki
5. Poprawa jakości opieki zdrowotnej i satysfakcji pacjentów
6. Zapewnienie długookresowej stabilności finansowej systemu
3 dziedziny badania przez PS kwestii zdrowia:
I. Profilaktykę - zapobieganie chorobom w społeczeństwie poprzez kształtowanie odpowiedniego rozwoju człowieka oraz warunków jego życia
II. Lecznictwo - nastawione na chorego na rozpoznanie i leczenie chorych
III. Rehabilitację - przywracanie do zdrowia, sprawności i przydatności społecznej ludzi dotkniętych kalectwem lub upośledzonych fizycznie, psychicznie i społecznie
Cechy systemów ochrony zdrowia:
SYSTEM BISMARCKA:
- środki pochodzą ze składek obowiązkowych związanych z zatrudnieniem
- upoważnieni są wszyscy płacący składki, głównie pracownicy i rodziny
- fundusze dysponowane przez kasę chorych
- „koszyk świadczeń” określony przez aktywne wykluczenie niektórych usług (stomatologii, chirurgii plastycznej…)
- świadczeniodawcy głównie prywatni - działający dla zysku
- kontrakty płatników ze świadczeniodawcami
- stawki w kontraktach określone w mechanizmie administracyjno-negocjacyjnym, często jednolite dla całego kraju
- finansowanie za usługę
- współpłacenie za większość świadczeń
- wolny wybór świadczeniodawców


(…)

… wykluczenie niektórych usług (stomatologii, chirurgii plastycznej…)
- świadczeniodawcy głównie prywatni - działający dla zysku
- kontrakty płatników ze świadczeniodawcami
- stawki w kontraktach określone w mechanizmie administracyjno-negocjacyjnym, często jednolite dla całego kraju
- finansowanie za usługę
- współpłacenie za większość świadczeń
- wolny wybór świadczeniodawców

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz