Cechy poligenowe ilościowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cechy poligenowe ilościowe - strona 1 Cechy poligenowe ilościowe - strona 2 Cechy poligenowe ilościowe - strona 3

Fragment notatki:

GENETYKA (prelekcja 6)
CECHY POLIGENOWE ILOŚCIOWE:
→ uwarunkowane czynnikami genetycznymi i środowiskowymi;
→ dają się zmierzyć;
→ natężenie można wyrazić liczbowo;
→ rozkład ich natężenia w populacji jest ciągły (krzywa Gaussa);
→ w każdej populacji:
• są osobniki o minimalnym i maksymalnym natężeniu cechy;
• większość osobników wykazuje pośrednie (przeciętne) natężenie cechy (osobnik ma połowę
wszystkich możliwych allel warunkujących daną cechę);
→ badanie rozkładu kulek w aparacie Galtona – model badania rozkładu w populacji natężenia cech
ilościowych o zmienności ciągłej;
POMIARY ANTROPOMETRYCZNE GŁOWY:
→ należy pamiętać o takim jej ustawieniu, aby linia frankfurcka (prosta przebiegająca poziomo,
stycznie do dolnej krawędzi oczodołu i do górnej krawędzi otworu słuchowego zewnętrznego) była
równoległa do podstawy;
→ DŁUGOŚĆ GŁOWY (G-OP):
 G – GLABELLA – punkt leżący w miejscu najbardziej wysuniętym ku przodowi kości czołowej,
między łukami brwiowymi, nad nasadą nosa, w linii środkowej;
 OP – OPISTHOKRANION – punkt położony w miejscu najdalej wysuniętym ku tyłowi czaszki
na kości potylicznej w linii środkowej;
→ SZEROKOŚĆ GŁOWY (EU-EU):
 EU – EURYON – punkt położony na czaszce najbardziej bocznie od linii środkowej (najczęściej
na kości ciemieniowej lub skroniowej);
→ WYSOKOŚĆ GŁOWY (T-V):
 T – TRAGION – punkt położony na górnej krawędzi guzka ucha;
 V – VERTEX – najwyżej położony punkt na głowie ustawionej w płaszczyźnie frankfurckiej,
będący górną granicą wzrostu osobnika;
→ WYSOKOŚĆ CZASZKI (BA-BR):
→ BA – BASION – punkt leżący na przednim brzegu kości potylicznej w linii środkowej;
→ BR – BREGMA – połączenie szwu wieńcowego ze strzałkowym w linii środkowej;
WSKAŹNIK SZEROKOŚCIOWO-DŁUGOŚCIOWY GŁOWY:
W=
S
⋅ 100
D
→ ocena ukształtowania czaszki w różnych populacjach;
→ ocena ewolucyjnych zmian w kształtowaniu się głów;
METODY POMIARU POJEMNOŚCI CZASZKI:
→ metoda bezpośrednia – Brocá:
→ do zamkniętej czaszki wsypujemy kaszę i mierzymy jej objętość;
→ metoda pośrednia – Lee Pearsona:
 3 wartości wymiarów:
• największa szerokość;
• największa długość;
• największa wysokość;
 czaszki (basion-bregma);
 głowy (tragion-vertex);
PRZYBLIŻONA POJEMNOŚĆ CZASZKI/GŁOWY WG LEE PEARSONA:
PM = 0,000337 ⋅ ( D − 11)( S − 11)(W − 11) + 406,01
PK = 0,0004 ⋅ ( D − 11)( S − 11)(W − 11) + 206,6
D – długość czaszki/głowy (w mm!);
S – szerokość czaszki/głowy (w mm!);
W – wysokość czaszki/głowy (w mm!);
POD WZGLĘDEM UZĘBIENIA SSAKI DZIELI SIĘ NA:
→ krótkozębne – korzenie kształtują się wcześnie; mały otwór wierzchołkowy; korony - ograniczony
wzrost;
→ długozębne – korzenie kształtują się późno; otwarty szeroko kanał i otwór wierzchołkowy; korony
długie, rosną przez całe życie;
W TOKU EWOLUCJI ZĘBÓW U HOMINIDAE:
1. tendencje do zmniejszania liczby zębów, przy zachowaniu wszystkich rodzajów (heterodoncja –
siekacze, kły przedtrzonowce, trzonowce);
2. utrata przerwy (diastema);
3. formowanie się łuku parabolicznego;
4. przewaga wielkości drugiego

(…)

… –
siekacze, kły przedtrzonowce, trzonowce);
2. utrata przerwy (diastema);
3. formowanie się łuku parabolicznego;
4. przewaga wielkości drugiego trzonowca i zmniejszenie drugiego przedtrzonowca;
5. zmniejszenie się wymiarów zębów;
PRZEJAWY ATAWIZMU:
→ występowanie czwartego zęba trzonowego;
→ występowanie diastemy;
RODZAJE ZGRYZU:
obcęgowaty – labidoncja (wyeliminowany w wyniku ewolucji);
nożycowaty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz